Przed rozpoczęciem

Skonfiguruj urządzenie Google Home, aby zacząć kontrolować aplikację Webex Meetings.

1

Otwórz Asystenta Google i kliknij Eksploruj.

2

Na otwartej stronie Eksploruj naciśnij swoje zdjęcie profilowe, naciśnij pozycję Konto, a następnie wybierz konto, które chcesz połączyć z urządzeniem Google Home.

3

Otwórz ponownie Asystenta Google, mówiąc "OKAY Google".

4

Powiedz "Porozmawiaj z Webex", aby otworzyć aplikację Webex Meetings.

5

Powiedz "Lista spotkań", aby wyświetlić monit o połączenie konta Webex z urządzeniem.

6

Wprowadź swój adres e-mail i naciśnij przycisk Dalej, wybierz witrynę Webex, której chcesz użyć, wprowadź hasło, a następnie naciśnij pozycję Kontynuuj.


 

Twoje konto połączone z Asystentem Google nie musi być tym samym kontem, którego używasz do logowania się do Webex Meetings.

7

Po wyświetleniu monitu o zintegrowanie Asystenta Google ze spotkaniami Webexdotknij opcji Akceptuj .

8

Powiedz "Tak", gdy Asystent Google zapyta o Twoją lokalizację, aby obliczyć godzinę rozpoczęcia spotkania.