Automatické párování můžete vypnout jedním ze dvou způsobů:

  • Přejděte na svůj profilový obrázek. Pak zvolte Nastavení > zařízení a zrušte zaškrtnutí políčka Připojit k nejbližšímu zařízení automaticky.
  • Když jste připojeni k zařízení, klikněte a zvolte Možnosti.
    Potom zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky připojit.

 

K zařízení Webex se stále můžete připojit ručně. Další informace naleznete v tématu Ruční připojení k zařízením Cisco Webex od společnosti Cisco Webex.

Automatické párování můžete vypnout jedním ze dvou způsobů:

  • Klikněte na svůj profilovýobrázek , přejděte naPředvolby a vyberte Zařízení. Potom zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky připojit k nejbližšímu zařízení.
  • Když jste připojeni k zařízení, klikněte a zvolte Možnosti.
    Potom zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky připojit.

 

K zařízení Webex se stále můžete připojit ručně. Další informace naleznete v tématu Ruční připojení k zařízením Cisco Webex od společnosti Cisco Webex.

Klepněte na svůjprofilový obrázek , klepněte na Zařízenía vypněte funkci Automatické připojení .


 

Tím se vypne automatické párování pro všechna zařízení.