Automatyczne parowanie można wyłączyć przy użyciu jednej z dwóch metod:

  • Przejdź do zdjęcia profilowego. Następnie wybierz pozycję Ustawienia > urządzenia i automatyczniewyczyść pole wyboru Połącz z najbliższymurządzeniem.
  • Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem kliknij i wybierz pozycję Opcje .
    Następnie odznacz opcję Automatycznie połącz.

 

Nadal można ręcznie połączyć się z urządzeniem Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne łączenie się z urządzeniami Cisco Webex firmy Cisco Webex.

Automatyczne parowanie można wyłączyć przy użyciu jednej z dwóch metod:

  • Kliknij swoje zdjęcie profilowe , przejdź dopreferencjii wybierz pozycję Urządzenia. Następnie wyczyść opcję Połącz z najbliższym urządzeniem automatycznie.
  • Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem kliknij i wybierz pozycję Opcje .
    Następnie wyczyść zaznaczenie pola wyboru Automatycznie połącz.

 

Nadal można ręcznie połączyć się z urządzeniem Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne łączenie się z urządzeniami Cisco Webex firmy Cisco Webex.

Naciśnij swoje zdjęcieprofilowe, naciśnij pozycję Urządzenia , a następnie wyłącz automatyczne łączenie .


 

Spowoduje to wyłączenie automatycznego parowania dla wszystkich urządzeń.