Du kan stänga av automatisk sammankoppling på två olika sätt:

  • Gå till din profilbild. Därefter väljer du Inställningar > enheterochavmarkerar sedan Anslut till närmaste enhetautomatiskt.
  • När du är ansluten till en enhet klickar du och väljer Alternativ.
    Avmarkera sedan Anslut automatiskt.

 

Du kan fortfarande manuellt ansluta till en Webex-enhet. Mer information finns i Anslut manuellt till Cisco Webex-enheter från Cisco Webex.

Du kan stänga av automatisk sammankoppling på två olika sätt:

  • Klicka på din profilbild, gå till Inställningaroch välj Enheter. Avmarkera sedan Anslut till närmaste enhetautomatiskt.
  • När du är ansluten till en enhet klickar du och väljer Alternativ.
    Avmarkera sedan Anslut automatiskt.

 

Du kan fortfarande manuellt ansluta till en Webex-enhet. Mer information finns i Anslut manuellt till Cisco Webex-enheter från Cisco Webex.

Tryck på dinprofilbild, tryck på Enheter och stäng sedan av Automatisk anslutning.


 

Detta kommer att stänga av automatisk sammankoppling för alla enheter.