Přijetí hovoru na telefonu ATA

Analogový telefon (ATA) funguje stejně jako telefon Cisco IP.

Když analogový telefon zazvoní, zvednutím sluchátka hovor přijměte.

Přijetí čekajícího hovoru na telefonu ATA

Když máte aktivní hovor, jedno pípnutí signalizuje čekající hovor.

1

Chcete-li s dalším volajícím hovořit, proveďte rychlé zavěšení a zvednutí.

Budete spojeni s druhým volajícím a první volající bude podržen.
2

(Volitelně) Chcete-li hovořit s prvním volajícím, znovu proveďte rychlé zavěšení a zvednutí.

Následující rychlá zavěšení a zvednutí přepínají mezi dvěma volajícími. Tímto způsobem nemůžete vytvořit konferenci.