Besvare et anrop på den analoge telefonen din

Den analoge telefonen din fungerer akkurat som en Cisco IP-telefon.

Når den analoge telefonen ringer, henter du opp håndsettet for å svare på anropet.

Besvare anrop som venter på den analoge telefonen din

Når du er i en aktiv samtale, vet du at du har en samtale som venter når du hører et enkelt pip.

1

Sett samtalen på vent for å snakke med en annen oppringer som ringer deg.

Du kobler til den andre oppringeren og setter den første oppringeren på vent.
2

Eventuelle Hvis du vil snakke med den første anroperen, utfører du en av rørene igjen.

Deretter kan du veksle mellom to oppringere. Du kan ikke opprette en konferanse på denne måten.