Svare på et anrop på ATA-telefonen

Den analoge telefonen (ATA) fungerer på samme måte som en Cisco IP-telefon.

Når den analoge telefonen ringer, henter du opp håndsettet for å svare på anropet.

Svare på et anrop som venter på ATA-telefonen

Når du er i en aktiv samtale, vet du at du har en samtale som venter når du hører et enkelt pip.

1

Sett samtalen på vent for å snakke med en annen oppringer som ringer deg.

Du kobler til den andre oppringeren og setter den første oppringeren på vent.
2

(Valgfritt) Hvis du vil snakke med den første innringeren, utfører du en krokblits igjen.

Deretter kan du veksle mellom to oppringere. Du kan ikke opprette en konferanse på denne måten.