Odgovaranje na poziv na analognom telefonu

Vaš analogni telefon funkcionira kao Cisco IP phone.

Kada analogni telefon zazvoni, podignite slušalicu da biste odgovorili na poziv.

Odgovaranje na poziv na čekanju na analognom telefonu

Za vrijeme trajanja aktivnog poziva znat ćete da imate poziv na čekanju ako začujete jedan zvučni signal.

1

Provedite zamjenu poziva da biste razgovarali s drugim pozivateljem koji vas poziva.

Povežite se s drugim pozivateljem, a prvog pozivatelja stavite na čekanje.
2

Neobavezno Razgovarati s prvim pozivatelja, obaviti kuka bljesak opet.

Uzastopne zamjene poziva prebacuju vas između dva pozivatelja. Na taj način ne možete održati konferenciju.