Vytvořit průzkum

Slido je k dispozici v aplikaci Webex Meetings a Webex Webinars. V aplikaci Slido Webex Meetings můžete používat na webech verze 41.6 a novějších a v aplikaci Webex Webinars na webech verze 41.9 a novějších. Slido ankety a otázky a odpovědi ve webinářích jsou k dispozici až pro 10 000 účastníků a kvízy až pro 5 000 účastníků.

Můžete vytvářet průzkumy nebo vytvářet ankety před schůzkou nebo webinářem nebo během ní. Tyto pokyny slouží k vytvoření průzkumu během schůzky.

Chcete-li vytvořit průzkum před schůzkou nebo webinářem, přejděte na https://www.slido.com a klikněte na možnost Přihlásit se > Přihlaste se pomocí služby Webex a zadejte své uživatelské jméno a heslo služby Webex. Poté vytvořte anketu, kvíz nebo průzkum. Průzkumy, které vytvoříte ve službě https://www.slido.com, jsou uvedeny pro použití na schůzkách.

1

Během schůzky nebo webináře přejděte na Aplikace > Slido. V platformě Webex Suite klikněte na tři svislé tečky > Slido (ankety a otázky a odpovědi).

2

Vyberte existující Slido nebo vytvořte novou.

Když vytvoříte Slido, má stejný název jako název schůzky nebo webináře. Pro schůzky v osobní místnosti je formát názvu Meeting DD/ MM/RRRR.

3

Klepněte na tlačítko + Přidat novou interakci > Průzkum > + Přidat první otázku.

4

Vyberte typ ankety, který chcete přidat jako první otázku.

5

Zadejte otázku a v případě potřeby vyberte možnosti.

6

Klepněte na tlačítko chcete-li do průzkumu přidat další otázky ankety.

7

Průzkum se automaticky uloží a pokud si to přejete, můžete jej Spustit ihned.

8

Otestujte svůj průzkum: Aktivujte průzkum a odešlete své odpovědi. V případě potřeby průzkum upravte.

Po dokončení testování resetujte výsledky průzkumu. Průzkum odstraňte, pokud jste jej vytvořili pouze pro účely testování.