Kreiranje ankete

Slido je dostupan u Webex sastancima i Webex Webinars. Možete da koristite Slido Webex sastanke na verziji 41.6 i novijoj lokaciji, kao i na Webex Webinars na verzijama 41.9 i novijim lokacijama. Slido ankete i Q&A u vebinarima dostupni su za do 10.000 učesnika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 učesnika.

Možete da kreirate ankete ili da kreirate ankete pre ili tokom sastanka ili vebinara. Ova uputstva su za kreiranje ankete tokom sastanka.

Da biste kreirali anketu pre sastanka ili vebinara, idite na stavku Prijavljivanje https://www.slido.com > Prijavite se pomoću Webexa i unesite korisničko ime i lozinku za Webex. Zatim kreirajte anketu, kviz ilianketu. Ankete na kojima kreirate navedene https://www.slido.com su za korišćenje u fascikli "Sastanci ".

1

Tokom sastanka ili vebinaraposetite stranicu Aplikacije > . Slido

2

Izaberite postojeći Slido ili kreirajte novi.

Kada kreirate Slido, on ima isto ime kao ime sastanka ili vebinara. Za sastanke u ličnoj sobi, format imena je Sastanak DD / MM /YYYY.

3

Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako je ovo prva anketa koju dodajete u - kliknite na Slidodugme Anketa .
  • Ako ste već kreirali neke ankete u ovome , kliknite na Slidodugme Kreirajte anketu > Survey > Dodajte pitanje .
4

Odaberite tip ankete koji ćete dodati kao prvo pitanje.

5

Upišite pitanje i izaberite opcije, akoje primenljivo.

6

Kliknite na dugme "Dodaj pitanje" da biste anketi dodali druga pitanja u anketi.

7

Anketa se automatski čuva i možete odmah da je pokrenete ako je poželjno.

8

Testirajte anketu: Aktivirajte anketu i prosledite odgovore. Ako je potrebno, uredite anketu.

Kada završite testiranje, uspostavite početne vrednosti rezultata ankete. Izbrišite anketu ako ste je kreirali samo u svrhe testiranja.