Skapa en undersökning

DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido är tillgänglig i Webex Meetings och Webex Webinars. Du kan använda Slido i Webex Meetings på version 41.6 och senare webbplatser och i Webex Webinars på version 41.9 och senare webbplatser. DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido Omröstningar och frågor och svar i webbseminarier är tillgängliga för upp till 10 000 deltagare, medan frågeformulär finns tillgängliga för upp till 5 000 deltagare.

Du kan skapa undersökningar eller skapa omröstningar före eller under ett möte eller webbseminarium. Dessa anvisningar är avsedda att skapa en undersökning under ett möte.

Om du vill skapa en undersökning före ett möte eller webbseminarium går du till https://www.slido.com, klicka Logga in > Logga in med Webex och ange ditt Webex-användarnamn och lösenord. Sedan skapar du en omröstning, ett frågeformulär eller enundersökning. Undersökningar som du skapar på https://www.slido.com listas för användning i Meetings.

1

Under ett möte eller webbseminarium går du till Appar > Slido. Klicka på Webex Suite-plattformen tre vertikala punkter > Slido (omröstningar och frågor och svar).

2

Välj en befintlig Slido eller skapa en ny.

När du skapar ett Slido har den samma namn som namnet på mötet eller webbseminariet. För möten i personliga rum är namnformatet DD/MM/YYYY.

3

Klicka + Lägg till ny interaktion > Undersökning > + Lägg till första frågan.

4

Välj vilken typ av omröstning du vill lägga till som din första fråga.

5

Skriv din fråga och välj alternativen, om det är tillämpligt.

6

Klicka + för att lägga till andra omröstningsfrågor i undersökningen.

7

Din undersökning sparas automatiskt och du kan Starta den direkt om du föredrar det.

8

Testa din undersökning: Aktivera undersökningen och skicka dina svar. Vid behov redigera undersökningen.

När du är klar med testet återställer undersökningsresultaten. Ta bort undersökningen om du endast har skapat den för testning.