Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 je Asistent Webex podporován při schůzkách, které jsou spuštěny nebo připojeny z aplikace Webex, které nejsou plnohodnotné schůzky. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám přepisu, si jej může stáhnout, přehrát zvukový klip, upravit text přepisu a vytvořit zvýraznění z textu přepisu.

Kontrola a úprava přepisu

1

Vyberte kartu Přepis na stránce Obsahu schůzky na webu Webex.

Informace o přejděte na stránku obsahu schůzky, viz Zobrazení obsahu schůzky a událostí vytvořeného Asistentem Webex pro schůzky.

Karta Přepis
2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo vám hostitel udělil oprávnění k úpravám obsahu schůzky nebo webináře, můžete udělat následující:

Možnost Popis

Přehrání zvukového klipu

Najeďte myší na text, který chcete slyšet, a vyberte Přehrát zvukPřehrát zvuk.

Úprava textu přepisu

Najeďte myší na text, který chcete upravit, a vyberte Upravit přepisUpravit přepis. Proveďte změny a vyberte Uložit přepis úpravUložit přepis úprav.

Vytvoření zvýraznění z textu přepisu

Najeďte myší na text a vyberte Přidat ke zvýraznění. Text se přidá na kartu Zvýraznění jako zvýraznění poznámky.

Stáhněte si přepis

Na kartě Přepis vyberte název souboru formátu, který chcete stáhnout.

Přepis si můžete stáhnout ve formátu WebVTT (.vtt) nebo v textovém (.txt) formátu.

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy přepisu.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám přepisu, může přehrát zvukový klip a upravit text přepisu.

Přehráte zvukový klip z přepisu schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Přepis na stránce Informace o schůzce v aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce naleznete v tématu Zobrazení obsahu schůzky a událostí vytvořeného Pomocníkem Webex pro schůzky.

2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo webináře, můžete udělat následující:

Možnost Popis

Přehrání zvukového klipu

Klepněte na text, který chcete slyšet, a klepněte Přehrát zvukna .

Úprava textu přepisu

Klepněte Upravit přepis vedle textu, který chcete upravit. Proveďte změny a vyberte Uložit přepis úpravmožnost .

Pokud vám hostitel udělil pouze oprávnění k zobrazení, můžete stále přehrávat zvukové klipy přepisu.