1

V záhlaví aplikace klikněte na možnost a vyberte možnost Odeslat přímou zprávu .

2

Zadejte e-mailová adresa dané osoby a vyberte možnost Pozvat do Webex . Poté, co se připojí k aplikaci Webex , uvidí v aplikaci váš prostor.

Aplikaci Webex můžete udělit přístup ke kontaktům, pokud chcete Nastavení > Týmy > Kontakty , abyste mohli jednoduše vybrat jméno místo vypisování e-mailová adresa uživatele při vytváření pozvánky.
1

Přejít na Zasílání zpráv , klepněte na , vyberte možnost Odeslat přímou zprávu a pak zadejte e-mailová adresa osoby, kterou chcete pozvat, a klepněte na vrátit .

2

Napište jim svou zprávu a potom klepněte na Odeslat . Poté, co se připojí k aplikaci Webex , uvidí v aplikaci vaši zprávu.

Aplikaci Webex můžete udělit přístup ke kontaktům, pokud chcete Nastavení > Aplikace > Webex > Oprávnění > Telefon , abyste mohli jednoduše vybrat jméno místo vypisování e-mailová adresa uživatele při vytváření pozvánky.
1

Přejít na Zasílání zpráv , klepněte na , vyberte možnost Odeslat přímou zprávu , klepněte na Přidat osobu a zadejte e-mailová adresa osoby, kterou chcete pozvat, a klepněte na VYTVOŘIT .

2

Napište jim svou zprávu a potom klepněte na k odeslání. Poté, co se připojí k aplikaci Webex , uvidí v aplikaci vaši zprávu.

1

Přejít na Zasílání zpráv .

2

Pod vaším Prostory seznamu, klikněte Pozvěte lidi do Webex .

3

Zadejte e-mailové adresy osob, které chcete pozvat.