1

V záhlaví aplikace klikněte na a pak vyberte Odeslat přímou zprávu.

2

Zadejte e-mailovou adresu osoby a vyberte Pozvat doWebexu . Poté, co se připojí k aplikaci Webex, uvidí vaše místo v aplikaci.

Aplikaci Webex můžete udělit přístup ke svým kontaktům, na svém zařízení vyberte Nastavení > Teams > Kontakty ,abyste mohli při vytváření pozvánky vybrat jméno namísto psaní jejich e-mailové adresy.

1

Přejděte na Zprávy, klepněte , vyberte Odeslat přímou zprávu, zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat, a klepněte na vrátit.

2

Napište jim zprávu a klepněte na Odeslat. Poté, co se připojí k aplikaci Webex, uvidí vaši zprávu v aplikaci.

Aplikaci Webex můžete udělit přístup ke svým kontaktům, na svém zařízení vyberte Nastavení > Aplikace > Webex > Oprávnění > Telefon , abyste mohli při vytváření pozvánky vybrat jméno namísto psaní jejich e-mailové adresy.

1

Přejděte na Zprávy, klepněte , vyberte Odeslat přímou zprávu, klepněte na Přidatosobu , zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat, a klepněte na VYTVOŘIT.

2

Napište jim zprávu a klepnutím ji odešlete. Poté, co se připojí k aplikaci Webex, uvidí vaši zprávu v aplikaci.

1

Přejděte na Zprávy.

2

Pod seznamem Prostory klikněte na Pozvat lidi doWebexu .

3

Zadejte e-mailové adresy lidí, které chcete pozvat.