Roboti v aplikaci Webex

Roboti mohou pomoci rozšířit funkce aplikace Webex tak, aby zahrnovaly aplikaci třetí strany. Roboty můžete přidávat do prostorů Aplikace Webex a komunikovat přímo s aplikací třetí strany z prostoru. Když jste robota přidali do prostoru, můžete robotovi odeslat zprávu nápovědy a odpověď obsahuje příkazy, které robot podporuje.

Robota můžete přidat do libovolného typu místa; přidejte robota do prostoru projektu s ostatními lidmi a komunikujte přímo s aplikací třetí strany z vašeho prostoru. Nebo můžete vytvořit prostor pouze s vámi a robotem pro interakci s aplikací třetí strany.

Webex App Hub obsahuje katalog robotů a aplikací vyvinutých společností Cisco a vývojáři třetích stran.

Přidání a konfigurace robota Watercooler

Když přidáte robota Watercooler do prostoru, lidé jsou náhodně spárováni v samostatném prostoru a v pravidelných intervalech kladeni náhodné otázky, nebo robot může položit náhodnou otázku všem v prostoru.

1

Přejděte na Zasílání zpráv a vyberte místo pro přidání robota Watercooler.


 

Můžete také vytvořit nový prostor s robotem Watercooler a lidmi, kterých se chcete zúčastnit.

2

Zvolte Lidé , vyberte Přidat lidi azadejte název robota Watercooler: Watercooler.bot@webex.bot.

Po přidání vám robot pošle uvítací zprávu.

3

Chcete-li přimět robota Watercoolera, aby v pravidelných intervalech spároval lidi, klikněte na Tlačítko Začínámea vyberte frekvenci, kterou robot spáruje lidi v prostoru.

  • Jednou

  • Každý den

  • Každý týden

  • Každé dva týdny

4

Na Začít klikněte ještě dnes.


 

Změňte tato nastavení kdykoli zadáním @watercooler ahoj, abyste zmínili robota v prostoru.

5

Chcete-li přimět robota Watercoolera, aby položil otázku všem v prostoru, klikněte na Skupinová otázka.


 

Případně můžete kdykoli položit skupinovou otázku zadáním @watercooler otázky, abyste zmínili robota v prostoru.

Posaďte se na párování bota Watercooler

Pokud jste nastavili párování pro robota Watercooler, robot vás pinguje, abyste zkontrolovali, zda jste připraveni být příště spárováni s novou osobou.

1

Kliknutím na Sit out přeskočte toto kolo otázek.

2

V prostoru zadejte nápovědu k trvalému odhlášení.