Bottar i Webex-appen

Bottar kan hjälpa till att utöka Webex-appens funktionalitet till att omfatta en app från tredje part. Du kan lägga till bottar i Webex App-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka ett hjälpmeddelande till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Du kan lägga till en bot i alla typer av utrymme; lägg till en bot i ditt projektutrymme med andra personer och interagera direkt med appen från tredje part från ditt utrymme. Eller så kan du skapa ett utrymme med bara dig och boten för att interagera med appen från tredje part.

Webex App Hub innehåller en katalog av bottar och appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare.

Lägg till och konfigurera vattenstämpelboten

När du lägger till Vattenstämpel-boten i ett utrymme parkopplas personer slumpvis i ett separat utrymme och får slumpmässiga frågor med jämna mellanrum, eller så kan bot ställa en slumpmässig fråga till alla i utrymmet.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme för att lägga till Vattenbehållare-boten.


 

Du kan också skapa ett nytt utrymme med Vattenbehållare-boten och personer som du vill delta i.

2

Välj Personer, välj Lägg till personer och ange sedan namnet påVattenstämpelboten: Watercooler.bot@webex.bot.

När boten har lagts till skickar den dig ett välkomstmeddelande.

3

För att få vattenstämpelboten att parkoppla personer med jämna mellanrum klickar du på Kom igång och väljer sedan vilken frekvens bot ska parkoppla personer i utrymmet.

  • En gång

  • Varje dag

  • Varje vecka

  • Varannan vecka

4

Klicka på Starta idag.


 

Ändra dessa inställningar när som helst genom att skriva @watercooler hej för att nämna boten i utrymmet.

5

Klicka på Gruppfråga för att få vattenstämpelboten att ställa en fråga till alla iutrymmet.


 

Alternativt kan du när som helst ställa en gruppfråga genom att skriva @watercooler fråga för att nämna bot i utrymmet.

Sitter i en vattenbehållare bot-sammankoppling

Om du har ställt in parkoppling till Vattenbehållare-boten pingar boten dig för att kontrollera om du är redo att parkopplas nästa gång med en ny person.

1

Klicka på Sit out (Sätt dig ut) för att hoppa över den frågan.

2

I utrymmet skriver du hjälp med att välja bort permanent.