Roboter i Webex

Roboter kan bidra til å utvide funksjonaliteten i Webex til å inkludere en tredjepartsapp. Du kan legge til roboter i Webex-områder og samhandle direkte med tredjepartsappen fra området. Når du har lagt til roboten i området, kan du sende en hjelpemelding til roboten, og svaret inkluderer kommandoene som roboten støtter.

Du kan legge til en robot i en hvilken som helst type område. Legg til en robot i prosjektområdet du deler med andre, og samhandle direkte med tredjepartsappen på ditt område. Eller så kan du opprette et område med bare deg og roboten for å samhandle med tredjepartsappen.

Cisco Webex-apphub inneholder en katalog med roboter og apper utviklet av Cisco og tredjepartsutviklere.

Legge til og konfigurere Watercooler-roboten

Når du legger til Watercooler-roboten i et område, blir folk tilfeldig paret i et separat rom og stilt tilfeldige spørsmål med jevne mellomrom, eller roboten kan stille et tilfeldig spørsmål til alle i området.

1

Gå til Meldinger og velg et område du vil legge Watercooler-roboten til i.


 

Du kan også opprette et nytt område med Watercooler-roboten og personene du vil at skal delta.

2

Velg Personer, velg Legg til personer, og angi navnet for Watercooler-roboten: Watercooler.bot@webex.bot.

Når roboten er lagt til, sender den deg en velkomstmelding.

3

Hvis du vil at Watercooler-roboten skal pare personer med jevne mellomrom, klikker du på Kom i gang, og deretter velger du hvor ofte roboten skal pare personer i området.

  • Én gang

  • Hver dag

  • Hver uke

  • Annenhver uke

4

Klikk på Start i dag.


 

Endre disse innstillingene når som helst ved å skrive inn @watercooler hifor å nevne roboten i området.

5

Hvis du vil at Watercooler-roboten skal stille et spørsmål til alle i området, klikker du på Gruppespørsmål.


 

Alternativt kan du stille et gruppespørsmål når som helst ved å skrive inn @watercooler question for å nevne roboten i området.

Hopp over paring med Watercooler-robot

Hvis du har konfigurert paring for Watercooler-roboten, pinger roboten deg for å sjekke om du er klar til å bli paret med en ny person neste gang.

1

Klikk på Hopp over for å hoppe over den runden med spørsmål.

2

I området skriver du inn hjelp for å melde deg ut permanent.