Videa pro události na místě nebo schůzky můžete nahrát pomocí aplikace Cisco Desk. Nahrávky se ve složce Media uloží jako soubory AVI.


 

Pokud uzávěrku uzavřete, nahrávání se ukončí.

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk.

2

Chcete-li vytočit tlačítka pro nahrávání videa a nahrát video, podržte ukazatel myši nad rámečkem obrázku.

  • Klepne Nahrávání zahájí nahrávání.

  • Klepne Pozastavení nahrávání pozastavíte.

  • Klepne Pokračujte v nahrávání.

  • Klepne Ukončení nahrávání ukončit.

  • Klepne Tlačítko Složka médií Chcete-li zobrazit soubory nahrávky ve složce Media.

Pomocí funkce Snapshot v aplikaci Cisco Desktop Camera ukládejte statické obrazy. Sběry se ukládají do složky Media jako soubory BMP.

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk.

2

V případě potřeby upravte nastavení za účelem optimalizace obrázku.

3

Pod rámec videa klepněte na tlačítko Tlačítka snímek Pořizovat obrázek od živého videa.

4

Klepne Tlačítko Složka médií Otevřete složku Media pro ukládání snímků.

Standardně jsou zapnuté Mikrofon kamery. Pokud chcete mít nahrávky bez zvuku, ztlumíte mikrofon.

Pokud používáte svůj fotoaparát s aplikací schůzky, zajistěte, abyste vybrali kameru jako zvukový kanál v nastavení aplikace schůzky. Aplikaci schůzky můžete použít ke ztlumení nebo zrušení ztlumení během schůzky.

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk.

2

V dolní části snímku videa klepněte na tlačítko Tlačítko Ztlumit.

3

Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko Tlačítko zrušit ztlumení.

Před zahájením nahrávání videa upravte hlasitost mikrofonu. Hlasitost nemůžete upravit, pokud je ztlumená.

Pokud pro schůzky používáte mikrofony, použijte funkci hlasitosti v aplikaci schůzky a upravte hlasitost zvuku.

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk.

2

Přejděte na kartu nastavení mikrofonu.

3

Přetažením posuvníku hlasitosti doleva nebo doprava Zvyšte hlasitost.

Můžete určit umístění na místním disku a uložit obrázky a nahrávky. Ve výchozím nastavení jsou soubory médií uloženy do složky médií na místním disku.

Cesta ke složce se liší podle operačních systémů:

  • Windows: C:\Users\ < user_ID > \Documents\Cisco Camera\Media
  • macOS: Macintosh HD:/Users/< user_ID >/Documents/Cisco kamery/média
1

Otevřete aplikaci Cisco Desk.

2

Na kartě média klepněte na tlačítko změnit v části umístění mediálních souborů.

3

Zvolte požadovanou složku a klepněte na tlačítko Vybrat složku (pro Windows) nebo otevřít (pro MacOS).