1

Do mezery zadejte do zprávy @all a vyberte Vše: Zmiňte všechny v prostoru .

2

Zobrazí se zpráva s žádostí o potvrzení odeslání zprávy jako @mention všem osobám v daném prostoru.


 

Pokud nemůžete vybrat Možnost Vše: Zmiňte všechny v prostoru , pak moderátor musí tuto možnost zakázat.