1

I ett utrymme skriver du @all i ett meddelande och väljer Alla: Omnämn alla i utrymmet .

2

Du får ett meddelande som ber dig bekräfta att du skickar meddelandet som en @mention till alla personer i det utrymmet.


 

Om du inte kan välja Alla: Om du nämner alla i utrymmet måste en moderator ha inaktiverat det här alternativet.