1

ברווח, הקלד @הכל בהודעה ובחר הכל: ציינו את כולם בחלל .

2

תקבל הודעה המבקשת ממך לאשר את שליחת ההודעה כהזכרת @ לכל אדם במרחב זה.


 

אם אתה לא יכול לבחור הכל: ציינו את כולם בחלל , אז מנחה חייב להשבית את האפשרות הזו.