1

ברווח, הקלד @all בהודעה ובחר הכל: הזכירו את כולם בחלל .

2

תקבל הודעה שתבקש ממך לאשר את שליחת ההודעה @mention לכל אדם במרחב זה.


 

אם אינך יכול לבחור הכל : הזכירו את כולם במרחב , ואז מנחה חייב להשבית את האפשרות הזו.