Inteligentní snímače náhlavní soupravy Cisco 730 rozpoznají, když si nasadíte nebo odložíte náhlavní soupravu. Pokud jsou povoleny, odložením náhlavní soupravy můžete pozastavit přehrávání hudby nebo ztlumit hovor. Zvednutím náhlavní soupravy můžete také přijmout příchozí hovor. Některá nebo všechna tato nastavení lze přepnout v následujících umístěních:

  • Mobilní aplikace Cisco Headsets

  • Webex aplikace (verze 42,9 nebo novější)

  • Kompatibilní Cisco IP telefon (s firmwarem 12.8(1) nebo novějším)

  • V aplikaci Cisco Jabber pro Windows nebo Mac (verze 12.9 nebo novější)


 

Ve výchozím nastavení Cisco IP telefonů a aplikace Cisco Jabber jsou inteligentní snímače zapnuty. V aplikaci Cisco Náhlavníers jsou inteligentní senzory ve výchozím nastavení vypnuté .

1

V aplikaci Cisco Náhlavnís se podívejte na nastavení > Obecné.

2

Vyberte funkce inteligentního snímače, které chcete zapnout nebo vypnout.

1

Klepněte na svůj profil a vyberte nastavení > zařízení.

2

Vyberte svou náhlavní soupravu a klepněte na tlačítko Rozšířená nastavení > Obecná nastavení.

3

Vyberte funkce inteligentního snímače, které chcete zapnout nebo vypnout.

1

V Cisco Jabber klepněte na ikonu ozubeného kola Ikona ozubeného kola A vyberte možnosti > zvuk.

2

Klikněte na Rozšířená nastavení.

3

Vyberte funkce inteligentního snímače, které chcete zapnout nebo vypnout.

1

V telefonu stiskněte aplikace.

2

Zvolte možnost Příslušenství a potom požadovanou náhlavní soupravu.

3

Zvolte možnost Nastavení > Obecné.

4

Vyberte funkce inteligentního snímače, které chcete zapnout nebo vypnout.