Inteligentní snímače náhlavní soupravy Cisco 730 rozpoznají, když si nasadíte nebo odložíte náhlavní soupravu. Pokud jsou povoleny, odložením náhlavní soupravy můžete pozastavit přehrávání hudby nebo ztlumit hovor. Kromě toho můžete zvednutím náhlavní soupravy přijmout příchozí hovor. Některá nebo všechna tato nastavení lze přepnout v následujících umístěních:

  • Mobilní aplikace Cisco Headsets

  • Kompatibilní Cisco IP telefon (s firmwarem 12.8(1) nebo novějším)

  • V aplikaci Cisco Jabber pro Windows nebo Mac (verze 12.9 nebo novější)


Ve výchozím nastavení Cisco IP telefonů a aplikace Cisco Jabber jsou inteligentní snímače zapnuty. Ve výchozím nastavení aplikace Cisco Headsets jsou inteligentní snímače vypnuty.

1

V aplikaci Cisco Headsets přejděte do Nastavení > Obecné.

2

Vyberte funkce inteligentního snímače, které chcete zapnout nebo vypnout.

1

V aplikaci Cisco Jabber klikněte na ikonu ozubeného kolaIkona ozubeného kola a vyberte Možnosti > Zvuk.

2

Klikněte na Rozšířená nastavení.

3

Vyberte funkce inteligentního snímače, které chcete zapnout nebo vypnout.

1

V telefonu stiskněte možnost Aplikace .

2

Zvolte možnost Příslušenství a potom požadovanou náhlavní soupravu.

3

Zvolte možnost Nastavení > Obecné.

4

Vyberte funkce inteligentního snímače, které chcete zapnout nebo vypnout.