Pametni senzori Cisco 730 prepoznaju kada stavite ili skinete slušalice. Kada su pametni senzori uključeni, možete da pauzirate reprodukciju muzike ili isključite poziv kada skinete slušalice. Možete da odgovorite i na dolazni poziv kada podignete slušalice. Možete da prebacite neka ili sva od ovih podešavanja na sledeća mesta:

  • Mobilna aplikacija Cisco Headsets

  • Kompatibilan Cisco IP telefon (firmver 12.8(1) ili noviji)

  • Na Cisco Jabber-u za Windows ili Mac (verzija 12.9 ili novija)


Pametni senzori su podrazumevano uključeni na Cisco IP telefonima i u Cisco Jabber-u. U aplikaciji Cisco Headsets pametni senzori su podrazumevano isključeni.

1

U aplikaciji Cisco Headsets otvorite Postavke > Općenito.

2

Izaberite koje funkcije pametnih senzora želite da uključite ili isključite.

1

U Cisco Jabber-u, kliknite na ikonu zupčanika ikona zupčanika i izaberite Opcije > Audio.

2

Kliknite na Napredne postavke.

3

Izaberite koje funkcije pametnih senzora želite da uključite ili isključite.

1

Na telefonu pritisnite Prijave.

2

Izaberite Pribor, a zatim slušalice.

3

Izaberite Podešavanje > Opšte.

4

Izaberite koje funkcije pametnih senzora želite da uključite ili isključite.