De smarta sensorerna i Cisco Headset 730 identifierar när du tar på eller av dig ditt headset. När de smarta sensorerna är aktiverade kan du pausa uppspelningen av musik eller stänga av ljudet för ett samtal när du tar av dig ditt headset. Du kan även svara på ett inkommande samtal genom att ta på dig ditt headset. Du kan ändra vissa av eller alla inställningar på följande platser:

  • Mobilappen Cisco Headsets

  • En kompatibel Cisco IP-telefon (firmware-version 12.8(1) eller senare)

  • I Cisco Jabber för Windows eller Mac (version 12.9 eller senare)


Smarta sensorer är som standard på Cisco IP-telefoner och i Cisco Jabber. I appen Cisco Headsets är smarta sensorer Av som standard.

1

I appen Cisco Headsets går du till Inställningar > Allmänt.

2

Välj vilka smarta sensorfunktioner du vill aktivera eller inaktivera.

1

I Cisco Jabber klickar du på kugghjulsikonen kugghjulsikon och väljer Alternativ > Ljud.

2

Klicka på Avancerade inställningar.

3

Välj vilka smarta sensorfunktioner du vill aktivera eller inaktivera.

1

Tryck på Program på telefonen.

2

Välj Tillbehör och sedan ditt headset.

3

Välj Ställ in > Allmänt.

4

Välj vilka smarta sensorfunktioner du vill aktivera eller inaktivera.