Tlačítko sdílení usnadňuje sdílení informací s kolegy. V závislosti na nastavení telefonu můžete sdílet z počítače do schůzky Webex, na obrazovku HDMI nebo na obojí.

Obsah můžete sdílet dvěma způsoby:

  • Bezdrátové sdílení — umožňuje sdílet obsah bez kabelů. Se svými kolegy můžete spolupracovat prostřednictvím služby Webex nebo sdílení pro hosty. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že ji správce nakonfiguruje.

  • Sdílení přes kabel — umožňuje sdílet obsah pomocí přiložených kabelů HDMI.

Pokud přijmete hovor, sdílení se zastaví.

Telefon můžete připojit ke službě Webex pomocí funkce blízkého párování. Tím získáte funkce založené na blízkosti v aplikacich Webex Meetings a Teams.

Tato funkce je dostupná pouze v případě, že ji správce nakonfiguruje.

Další informace naleznete v části „Aplikace Webex se automaticky připojuje k zařízením Room a Desk“ (https://help.webex.com/en-us/nliifbo/Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) nebo „Použití desktopové aplikace Webex Meetings“ (https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App).

Sdílení pro hosty umožňuje bezdrátově sdílet obsah z telefonu bez účtu Webex.

Při sdílení s rolí hosta vezměte v potaz následující:

  • Sdílení funguje, pokud je zařízení nečinné. Když má zařízení aktivní hovor nebo sdílí někdo jiný, nemůžete spustit sdílení.

  • Zvuk se přehrává přes notebook, ale ne přes reproduktory telefonu.

  • Video je streamováno v 1080p při 10 snímcích za sekundu nebo v 720p při 30 snímcích za sekundu. Zvolte možnost Optimalizovat pro pohyb a video, abyste zajistili nejlepší možnou zkušenost.

  • Sdílení hosta funguje v nejnovějších verzích aplikací Firefox a Chrome v systémech Windows, Mac OS a Linux.

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji správce nakonfiguruje.

1

Klepněte na tlačítko Sdílet . Všimněte si párovacího kódu, který se zobrazí v dolní části displeje telefonu a na připojené obrazovce HDMI.

2

V prohlížeči přejděte na adresu devices.webex.com. Zadejte párovací kód.

3

Zadejte čtyřmístný kód PIN, který se zobrazí nedaleko horní části displeje telefonu.


 

Při každém přístupu na stránky devices.webex.com zadejte kód sdílení pro párování a čtyřmístný kód PIN. Každých 5 minut se vygeneruje nový kód PIN, takže pokud platnost starého kódu PIN vyprší, zadejte nový.

4

V prohlížeči vyberte ikonu webu v adresním řádku a povolte sdílení obrazovky.

5

(Volitelně) Pokud chcete sdílet video, vyberte možnost Optimalizovat pro video, abyste zajistili vyšší snímkovou frekvenci a nižší rozlišení. To umožňuje plynulejší sdílení videa.

6

Pokud chcete ukončit sdílení obrazovky počítače, klepněte na možnost Zastavit sdílení.

Vždy zastavte sdílení dříve, než zavřete okno prohlížeče nebo notebook.

Pokud chcete spolupracovat s kolegy, připojte telefon k počítači. Jedná se o snadný způsob sdílení informací, když jsou všichni ve stejné místnosti nebo když není k dispozici Wi-Fi.

Než začnete

Zkontrolujte, zda se telefon připojí k displeji.

1

Připojte kabel HDMI k portu Computer na zadní straně telefonu. Port má ikonu počítače.

Správce může kabel připojit při instalaci telefonu.

2

Připojte kabel HDMI k portu HDMI počítače.

3

Klepněte na tlačítko Sdílet > Sdílet během hovoru a začněte sdílet

Klepnutím na tlačítko Místní náhled si můžete obsah před sdílením prohlédnout na displeji HDMI .

4

Pokud správce tuto možnost nakonfiguroval, můžete klepnout na položku Maximalizovat a Minimalizovat, abyste upravili velikost obrazovky sdíleného obsahu.

5

Jakmile skončíte, klepněte na tlačítko Zastavit sdílení.