Než začnete

Zkontrolujte, zda jsou pro váš účet povoleny telefonní služby.

1

Na obrazovce Nastavenív části Hovor klepněte na tlačítko Zvuk a video.

2

V části Zvuk vypněte funkci Zakázat reproduktor pro hlasové zprávy.

Přehrávání hlasových zpráv bude vždy probíhat na přijímači telefonu.

1

Přejděte do části Nastavení a klepněte na možnost Audio a video.

2

Klepněte na možnost Zakázat reproduktor pro hlasové zprávy.

Hlasové zprávy se přehrají ve sluchátku.