לפני שתתחיל

ודא ששירות הטלפון זמין עבור חשבונך.

1

במסך הגדרות , תחת שיחה , הקש על שמע ווידאו.

2

תחת שמע , קבע את התכונה ' בטל רמקול ' לדואר הקולי.

בכל פעם שאתה משמיע הודעה קולית, הוא מושמע במקלט של הטלפון.

1

עבור אל ההגדרות , הקש על שמע ווידאו.

2

הקש על הפוך רמקול לבלתי זמין עבור הודעות קוליות.

המשיבון מנגן. דרך האוזנייה שלך