Jako správce webexu musíte povolit Asistenta Webex pro schůzky ve správě webu.

Než začnete

Asistent Webex je k dispozici v režimu webináře Webex Meetings a Webex Events (nový). Pro weby 41.7 a starší weby je Asistent Webex k dispozici pro režim webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů. Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

Přejděte do sekce Konfigurace asistenta Webex a nakonfigurujte ji takto:

  1. Zkontrolujte Povolit Asistenta Webex, abyste zpřístupní Asistenta Webexu na schůzkách a webinářích na vašem webu.

  2. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Povolit překlad v reálném čase, aby uživatelé mohli během schůzky nebo webináře zobrazovat překlady schůzek v reálném čase ve svém vlastním jazyce.


     

    Překlad v reálném čase je placený doplněk pro Asistenta Webex pro schůzky Webex. Tato možnost je viditelná pouze pro ty, kteří za doplněk zaplatili. Chcete-li přidat podporu do Asistenta Webexu, obraťte se na tým účtu Webex.

  3. (Volitelné) Odškrtněte zaškrtnutí políčka Zapněte zvukové oznámení ("Asistent Webex je povolen pro ukládání zvukových světel"), abyste zakázali zvukové oznámení, když zapnete Webex Asssistant na schůzce nebo webináři.

3

Zvolte Aktualizovat.