Som Webex-administrator må du gjøre følgende:

1. Aktiver Webex-assistent for møter i områdeadministrasjon.

2. Klargjøre Webex Assistant for møter for en organisasjon, et helt Webex-område eller for bestemte brukere gjennom lisenstilordning.

Før du begynner

Webex Assistant er tilgjengelig i Webex Meetings. Fra og med 41.5-oppdateringen er den også tilgjengelig i Webex Events (ny) webinarmodus for planer som støtter opptil 10 000 brukere og som et tillegg for planer som støtter opptil 1000 brukere. Denne funksjonen krever at Webex-området og brukerne må være koblet til Cisco Webex Control Hub eller administreres i Control Hub, og på Cisco Webex videoplattform versjon 2.0, med å bli med i møter fra videosystemer aktivert.

1

Logg på Administrasjon av Webex-område, og gå til Konfigurasjon > Vanlige områdeinnstillinger > Alternativer.

2

Bla til delen Konfigurasjon av Webex-hjelper, og konfigurer den på følgende måte:

  1. Merk av for Aktiver Webex Assistant for å gjøre Webex Assistant tilgjengelig i møter og webinarer på nettstedet ditt.

  2. Merk av for Aktiver Webex-hjelperen automatisk som standard hver gang brukere starter møter for å aktivere Webex Assistant automatisk når en bruker starter et møte eller webinar.

  3. (Valgfritt) Merk av for Aktiver sanntidsoversettelse slik at brukere kan vise møteoversettelser i sanntid på sitt eget språk under møtet eller webinaret.


     

    Sanntidsoversettelse er et betalt tillegg for Webex Assistant for Webex Meetings. Dette alternativet er bare synlig for de som har betalt for tillegget. Hvis du vil legge til støtte for Webex Assistant, kontakter du Webex-kontoteamet.

  4. (Valgfritt) Fjern merket for Slå på lydkunngjøringen ("Webex Assistant is enabled to save audio highlights") for å deaktivere lydkunngjøringen når du slår på Webex Asssistant i møtet eller webinaret.

3

Velg Oppdater.