Jako administrator Webex musisz wykonać następujące czynności:

1. Włącz Webex Assistant dla spotkań w administracji witryny.

2. Aprowizuj Asystenta Webex dla spotkań dla organizacji, całej witryny Webex lub dla określonych użytkowników poprzez przypisanielicencji.

Przed rozpoczęciem

Webex Assistant jest dostępny w Webex Meetings. Począwszy od aktualizacji 41.5, jest również dostępna w trybie webinaru Webex Events (nowy) dla planów obsługujących do 10 000 użytkowników oraz jako dodatek do planów obsługujących do 1000 użytkowników. Ta funkcja wymaga, aby witryna Webex i użytkownicy musieli być połączeni z Cisco Webex Control Hub lub zarządzani w Control Hub oraz na platformie wideo Cisco Webex w wersji 2.0, z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

Przewiń do sekcji Konfiguracja Webex Assistant i skonfiguruj ją w następujący sposób:

  1. Zaznacz opcję Włącz Webex Assistant, aby udostępnić Webex Assistant podczas spotkań i seminariów internetowych w Twojej witrynie.

  2. Zaznacz opcję Automatycznie włącz Webex Assistant domyślnie za każdym razem, gdy użytkownicy rozpoczynają spotkania, aby automatycznie włączyć Webex Assistant, gdy użytkownik rozpocznie spotkanie lub seminarium internetowe.

  3. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Włącz tłumaczenie w czasie rzeczywistym, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie tłumaczeń spotkań w czasie rzeczywistym w ich własnym języku podczas spotkania lub webinaru.


     

    Tłumaczenie w czasie rzeczywistym to płatny dodatek do Webex Assistant for Webex Meetings. Ta opcja jest widoczna tylko dla osób, które zapłaciły za dodatek. Aby dodać obsługę Webex Assistant, skontaktuj się z zespołem ds. konta Webex.

  4. (Opcjonalnie) Odznacz Włącz anons audio ("Webex Assistant jest włączony do zapisywania najważniejszych dźwięków"), aby wyłączyć anons audio po włączeniu Webex Asssistant podczas spotkania lub webinaru.

3

Wybierz Aktualizuj.