Tato funkce umožňuje hostiteli a spoluhostiteli schůzky Webex:

  • Ztlumit všechny účastníky: všichni účastníci jsou ztlumeni kromě hostitele a účastníka, který aktuálně sdílí obrazovku.

  • Zrušit ztlumení všech účastníků: všichni účastníci mohou zrušit své ztlumení.

Při výběru ikony „...“ jsou k dispozici dva přepínače:
  • Ztlumit účastníky při vstupu: můžete zvolit, zda mají být účastníci ztlumeni při připojení ke schůzce.

  • Povolit účastníkům zrušit své ztlumení: účastníkům můžete povolit nebo zakázat zrušení svého ztlumení.

Žádost účastníků o zrušení ztlumení

Když je účastník ztlumený, hostitel a spoluhostitel je mohou požádat o zrušení svého ztlumení přímo ze seznamu účastníků. Klepněte na jméno účastníka a vyberte možnost Požádat o zrušení ztlumení. Účastník obdrží oznámení s žádostí o zrušení ztlumení.

Omezení

Na schůzce Webex nebo schůzce v osobní místnosti může veškeré účastníky ztlumit pouze hostitel a spoluhostitel. K dispozici mají všechny výše uvedené funkce.

V prostoru Webex může každý účastník ztlumit jiného účastníka. Nicméně další výše uvedené funkce (zrušení ztlumení všech, ztlumení při vstupu, žádost účastníků o zrušení jejich ztlumení a povolení účastníkům zrušit jejich ztlumení) nejsou k dispozici.

Účastníci připojení z platformy, zařízení nebo aplikace Webex Meetings ve verzi, která nepodporuje možnost Povolit/zakázat účastníkům zrušit své ztlumení, mohou své ztlumení i nadále zrušit. Například účastník, který se připojil ze zařízení Android, se zobrazí jako ztlumený, ale svoje ztlumení může zrušit.

Ztlumení všech nezruší ztlumení účastníka, který aktuálně sdílí obrazovku.

1

Při hovoru nebo schůzce klepněte na seznam účastníků.2

Klepněte na volbu Ztlumit vše. Všichni účastníci jsou nyní ztlumeni s výjimkou účastníka, který aktuálně sdílí obrazovku. Ve výchozím nastavení je přepínač Ztlumit účastníky při vstupu v poloze Zapnuto: účastníci, kteří se připojí ke schůzce, budou ztlumeni.

  • Když vypnete přepínač Povolit účastníkům zrušit své ztlumení, účastníci jsou ztlumeni a ztlumení nemohou sami zrušit.

  • Když zapnete přepínač Povolit účastníkům zrušit své ztlumení, účastníci jsou ztlumeni, ale ztlumení mohou sami zrušit.
 

Když klepnete na možnost Zrušit ztlumení všech, přepínač Ztlumit účastníky při vstupu se vypne a přepínač Povolit účastníkům zrušit svoje ztlumení se zapne. Účastníci, kteří se připojí ke schůzce, nejsou ztlumeni a  nyní mohou zvé ztlumení zrušit.1

Při hovoru nebo schůzce klepněte na seznam účastníků.2

Klepněte na volbu Ztlumit vše. Všichni účastníci jsou nyní ztlumeni s výjimkou účastníka, který aktuálně sdílí obrazovku. Ve výchozím nastavení je přepínač Ztlumit účastníky při vstupu v poloze Zapnuto: účastníci, kteří se připojí ke schůzce, budou ztlumeni.

  • Když vypnete přepínač Povolit účastníkům zrušit své ztlumení, účastníci jsou ztlumeni a ztlumení nemohou sami zrušit.

  • Když zapnete přepínač Povolit účastníkům zrušit své ztlumení, účastníci jsou ztlumeni, ale ztlumení mohou sami zrušit.
 

Když klepnete na možnost Zrušit ztlumení všech, přepínač Ztlumit účastníky při vstupu se vypne a přepínač Povolit účastníkům zrušit svoje ztlumení se zapne. Účastníci, kteří se připojí ke schůzce, nejsou ztlumeni a  nyní mohou zvé ztlumení zrušit.1

Při hovoru nebo schůzce přejděte na seznam účastníků.2

Zvolte Ztlumit vše. Všichni účastníci jsou nyní ztlumeni s výjimkou účastníka, který aktuálně sdílí obrazovku. Ve výchozím nastavení je přepínač Ztlumit účastníky při vstupu v poloze Zapnuto: účastníci, kteří se připojí ke schůzce, budou ztlumeni.

  • Když vypnete přepínač Povolit účastníkům zrušit své ztlumení, účastníci jsou ztlumeni a ztlumení nemohou sami zrušit.

  • Když zapnete přepínač Povolit účastníkům zrušit své ztlumení, účastníci jsou ztlumeni, ale ztlumení mohou sami zrušit.
 

Když zvolíte možnost Zrušit ztlumení všech, přepínač Ztlumit účastníky při vstupu se vypne a přepínač Povolit účastníkům zrušit svoje ztlumení se zapne. Účastníci, kteří se připojí ke schůzce, nejsou ztlumeni a  nyní mohou zvé ztlumení zrušit.