Připojit se k události

Existuje několik způsobů, jak se připojit k události. Pokud máte potíže s připojením k události, můžete vyřešit aktuální problémy. Další informace naleznete v části Odstraňování problémů se systémem Cisco Webex.

Než začnete

Pokud hostitel pro tuto událost vyžaduje ID registrace, nezapomeňte uchovat e-mail s potvrzením registrace. Při připojování k události budete muset toto ID zadat.

1

Klikněte na odkaz pro připojení v e-mailové pozvánce.

2

Na stránce Informace o události zadejte své jméno, e-mailovou adresu a heslo k události. Vyberte možnost Připojit se nyní.

Na domovské stránce systému Webex, která události hostuje, zadejte do textového pole 9místné číslo události, vložte heslo uvedené v e-mailové pozvánce a vyberte možnost Připojit se.

Pokud událost ještě nezačala, tlačítko Připojit se je nedostupné.

9místné číslo události najdete ve své e-mailové pozvánce.

Než začnete

Před připojením k události z mobilního zařízení je třeba nainstalovat aplikaci Webex Meetings. Pokud již máte aplikaci Webex Meetings na mobilním zařízení nainstalovanou, spustí se automaticky. V opačném případě budete přesměrováni na stránku instalace.

1

Jakmile je čas se připojit ke schůzce, klepněte na možnost Připojit v e-mailové pozvánce.

Klepněte na možnost Připojit
2

Klepnutím na možnost Stáhnout nainstalujte aplikaci Cisco Webex Meetings a připojte se k videokonferenci.

Chcete-li se ke schůzce připojit pouze telefonicky, klepněte na číslo na obrazovce.

3

Po instalaci aplikace klepněte na možnost Otevřít a přijměte podmínky služby a prohlášení o ochraně osobních údajů.

4

Klepněte na možnost Připojit ke schůzce, zadejte číslo schůzky – je uvedeno v e-mailové pozvánce – a klepněte na možnost Připojit.

5

Zadejte heslo schůzky – je uvedeno v e-mailové pozvánce – a klepněte na tlačítko OK.

Po otevření aplikace Webex Meetings vám náhled videa ukáže, jak budete před vstupem do schůzky vypadat pro ostatní.
Přenášet zvuk přes internet
6

Před připojením ke schůzce změňte nastavení zvuku a videa.

7

Kliknutím na možnost Připojit k zařízení se připojíte ke schůzce z kompatibilního videozařízení.

8

Klepněte na možnost Připojit.

Klepněte na možnost Připojit

Panelisté v systému Webex Events se mohou připojit k událostem pomocí videosystémů. Účastníci se nemohou připojit prostřednictvím videosystému. Účastníci události musí být povýšeni na panelistu, aby mohli sdílet video. Hostitel akce a panelisté mohou během události vždy sdílet své video. Během události může své video sdílet až 25 panelistů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

1

Z kompatibilního zařízení se můžete ke schůzce připojit kliknutím na Použít videosystémVideosystémy. Aplikace vyhledá videosystémy v okolí.

Připojení k videozařízení
2

Pokud aplikace zjistí videosystémy v okolí, zobrazí se seznam těchto zařízení. Ze seznamu vyberte videosystém, který chcete použít.

Výběr zařízení
3

Nedojde-li ke zjištění vašeho videosystému, nechte aplikaci zavolat vašemu zařízení. Zadejte adresu videosystému a jakmile se zařízení zobrazí v seznamu, vyberte je.

Vložení adresy videa

Když zvolíte možnost Připojit se ke schůzce, aplikace se buď automaticky připojí k vašemu videosystému, nebo zavolá vaše zařízení.

1

Účastníci diskuze se mohou k události připojit přímo vytáčením nebo zvolit možnost Zavolat můj videosystém, když se připojují z aplikace Webex pro stolní počítače.

2

Vyberte možnost Připojit zvuk a video.

Účastníci diskuze mohou také volat ze svého videosystému. Vyberte možnost Zavolám ze svého videosystému a vložte Adresu videa a Číselné heslo účastníka diskuze.