Až budou k dispozici nové funkce pro bezdrátový telefon Cisco Webex řady 800, tato stránka bude aktualizována. Na kartě Připravujeme najdete funkce, které právě vyvíjíme.

Červen 2021

Nové funkce pro červen a termíny jejich vydání budou aktualizovány. Zůstaňte na příjmu.

Květen 2021

Bezdrátové telefony Cisco Webex řady 800 jsou k dispozici v Evropské unii (EU).

Duben 2021

Vydání pro bezdrátový telefon Cisco Webex 840 a 840S

Bezdrátové telefony Cisco Webex 840 a 840S jsou nyní k dispozici v Severní Americe, v Austrálii a na Novém Zélandu. Bezdrátové telefony Cisco Webex 840 a 840S jsou sice menší než bezdrátové telefony Cisco Webex 860 a 860S, ale mají podobný vzhled a funkce.

Bezdrátový telefon Cisco Webex řady 800 – firmware verze 1.2(0)

Pro bezdrátový telefon Cisco Webex 840 a bezdrátový telefon Cisco Webex 860 je k dispozici firmware verze 1.2(0). Kromě funkcí firmwaru verze 1.1(0) obsahuje firmware verze 1.2(0) také následující funkce:

Podpora DHCP option 66

Kromě DHCP option 150 podporuje tato verze také DHCP option 66. DHCP option 66 automaticky konfiguruje adresu serveru Cisco Unified Communications Manager. Je ve formátu ASCII, nikoli ve formátu adresy IP, a podporuje jeden název serveru.

Nastavení zvuků v aplikaci Vlastní nastavení

Nastavení zvuku umožňuje nastavit, které zvuky jsou dostupné pro vyzváněcí tóny, upozornění a budíky. Pro každý z těchto typů zvuků můžete také změnit výchozí zvuk.

Pokročilé formátování dat v aplikaci ScanFlex

Pokročilá nastavení formátování dat umožňují vybrat symboliky čárových kódů a nastavit vlastní akce pro aplikaci ScanFlex.

Leden 2011

Vydání pro bezdrátový telefon Cisco Webex 860 a 860S

Tyto odolné podnikové bezdrátové chytré telefony umožňují hlasovou komunikaci přes bezdrátovou síť vaší organizace přes Cisco Unified Communications Manager a přístupové body. Tyto nové telefony s verzí firmwaru 1.1(0) jsou k dispozici v Severní Americe, v Austrálii a na Novém Zélandu.

Další informace o telefonech naleznete na adrese https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-wireless-phone/index.html.

Dokumentaci od podpory naleznete na adrese https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/webex-wireless-phone/series.html.

Přečtěte si o plánovaných verzích. Upozorňujeme ale, že data vydání i samotné funkce můžeme změnit. Můžete přihlásit k odběru tohoto článku a získat informace o veškerých změnách.

Červen 2021

Nová verze firmwaru 1.3 pro bezdrátový telefon Cisco Webex řady 800 bude obsahovat následující nové funkce:

Více linek

Funkce Více linek umožňuje na telefonu nakonfigurovat až šest linek s různými telefonními čísly. Každá linka má rozdílné telefonní číslo a barevné odlišení. Uživatelé mohou zahajovat a přijímat hovory ze všech linek. Pokud nakonfigurujete telefon tak, aby umožňoval více hovorů najednou, mohou mít uživatelé k dispozici až čtyři hovory na linku.

Cisco Extension Mobility a Extension Mobility Cross Cluster

Funkce Extension Mobility umožňuje různým uživatelům po přihlášení používat kdykoli stejný telefon. Když se uživatel přihlásí k telefonu, telefon použije svou konfiguraci profilu včetně čísel linek, rychlých voleb a nastavení soukromí. Když se uživatel odhlásí, jeho nastavení bude odebráno a použije se výchozí konfigurace telefonu.

Extension Mobility Cross Cluster umožňuje uživatelům také přihlašovat se k telefonu ze vzdáleného klastru.

Sdílená linka

Funkce Sdílená linka umožňuje nakonfigurovat stejné telefonní číslo na několika telefonech. Když někdo zavolá na sdílenou linku, všechny telefony na této sdílené lince zazvoní a hovor může přijmout kterýkoli uživatel s danou sdílenou linkou.

Soukromí

Tato funkce umožňuje uživatelům se sdílenými linkami zobrazovat si stav sdílených hovorů a připojovat se ke sdíleným hovorům. Funkci Soukromí můžete povolit nebo zakázat pro každý telefon zvlášť nebo pro všechny telefony v klastru.

Automatická odpověď

Funkce automatických odpovědí umožňuje nastavit telefon tak, aby se automaticky připojil k příchozím hovorům po jednom nebo dvou zazvoněních.

Textový popis linky

Funkce Textový popis linky umožňuje uživatelům pro telefonní linku nastavit textový popis namísto čísla v adresáři.