Ta strona jest aktualizowana, gdy dostępne są nowe funkcje telefonu Cisco Webex Wireless Phone z serii 800. Karta Już wkrótce prezentuje funkcje, które są aktualnie opracowywane.

Lipiec 2021 r.

Będziemy aktualizować nowe funkcje na lipiec w miarę ich pojawiania się. Wkrótce przekażemy kolejne informacje.

Czerwiec 2021 r.

Telefon Cisco Webex Wireless Phone z serii 800Wydanie 1.3(0)

Wersja 1.3(0) jest dostępna dla urządzeń Cisco Webex Wireless Phone z serii 800. Oprócz funkcji z wersji 1.2(0), wydanie 1.3(0) zawiera również następujące funkcje:

Wiele linii

Funkcja wielu linii umożliwia skonfigurowanie do sześciu linii z różnymi numerami telefonów na telefonie. Każda linia ma odrębny numer telefonu i kod koloru. Użytkownicy mogą wykonywać i odbierać połączenia ze wszystkich linii. W przypadku umożliwienia w telefonie jednoczesnego wykonywania wielu połączeń, użytkownicy mogą prowadzić do czterech połączeń na linię jednocześnie.

Przenośny numer wewnętrzny Cisco

Funkcja logowania numeru wewnętrznego umożliwia różnym użytkownikom korzystanie z tego samego telefonu w różnych godzinach. Gdy użytkownik loguje się w telefonie, telefon wykorzystuje konfigurację profilu zawierającą numery linii, klawisze szybkiego wybierania oraz ustawienia prywatności. Po wylogowaniu użytkownika ustawienia dotyczące użytkownika zostaną usunięte, i zostanie zastosowana domyślna konfiguracja telefonu.

Linia wspólna

Funkcja linii wspólnej umożliwia skonfigurowanie tego samego numeru telefonu na kilku telefonach. W przypadku połączenia przychodzącego na linię wspólną, zadzwonią wszystkie telefony współdzielące linię, a dowolny użytkownik linii wspólnej może je odebrać.

Prywatność

Funkcja prywatność umożliwia użytkownikom dzielącym linie wspólne wyświetlanie stanu połączeń wspólnych oraz na przyłączanie się do połączeń wspólnych. Funkcję prywatności można włączać i wyłączać w odniesieniu do każdego telefonu lub wszystkich telefonów w klastrze.

Automatyczne odbieranie

Funkcja automatycznego odbierania połączeń umożliwia ustawienie telefonu do automatycznego łączenia się z połączeniami przychodzącymi po jednym lub dwóch dzwonkach.

Etykieta tekstowa linii

Funkcja etykiety tekstowej linii umożliwia użytkownikom ustawienie etykiety tekstowej dla linii telefonicznej zamiast używania numeru telefonu.

Maj 2021

Telefony Cisco Webex Wireless Phone z serii 800 są dostępne w Unii Europejskiej (UE).

Kwiecień 2021 r.

Telefony Cisco Webex Wireless Phone 840 i 840S Publikacja.

Telefony bezprzewodowy Cisco Webex Wireless Phone 840 i 840S są już dostępne w Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Telefony bezprzewodowy Cisco Webex Wireless Phone 840 i 840S, są mniejsze niż telefony Cisco Webex Wireless Phone 860 i 860S, lecz oferują podobny wygląd i funkcje.

Telefon Cisco Webex Wireless Phone z serii 800Aktualizacja opgrogramowania sprzętowego 1.2(0)

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 1.2(0) jest dostępne dla telefonów Cisco Webex Wireless Phone 840 i Cisco Webex Wireless Phone 860. Oprócz funkcji oprogramowania sprzętowego 1.1(0), wersja 1.2(0) obejmuje również następujące funkcje:

Obsługa opcji protokołu DHCP Option 66

Oprócz opcji DHCP 150 ta wersja obsługuje również protokół DHCP w opcji 66. Opcja 66 DHCP automatycznie konfiguruje adres serwera Cisco Unified Communications Manager. Adres jest zapisany w formacie ASCII (nie w formacie adresów IP) i nie obsługuje pojedynczych nazw serwerów.

Ustawienia dźwięków w aplikacji Ustawienia niestandardowe

Ustawienia dźwięków umożliwiają konfigurację dźwięków dzwonków, powiadomień i alarmów. Istnieje również możliwość zmiany domyślnego dźwięku dla każdego wydarzenia.

Zaawansowane formatowanie danych w ScanFlex

Zaawansowane ustawienia formatowania danych umożliwiają wybranie grupy symboli kodu kreskowego i konfigurację działań niestandardowych dla aplikacji ScanFlex.

Styczeń 2021

Telefony Cisco Webex Wireless Phone 860 i 860S Publikacja.

To bezprzewodowe smartfony klasy korporacyjnej o wzmocnionej konstrukcji zapewniają komunikację głosową za pośrednictwem sieci bezprzewodowej organizacji przy użyciu aplikacji Cisco Unified Communications Manager i punktów dostępu. Nowe telefony z oprogramowaniem sprzętowym 1.1(0) są dostępne w Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii.

Więcej informacji na temat tych telefonów znajduje się na stronie https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-wireless-phone/index.html.

Więcej informacji na temat tych telefonów znajduje się na stronie: https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/webex-wireless-phone/series.html.

Udostępniamy szczegółowe informacje dotyczące naszych planowanych wersji , jednak należy pamiętać, że mogą zaistnieć zmiany w datach publikacji i w samych funkcjach . Aby uzyskać aktualizacje dotyczące wszelkich zmian, można rozpocząć subskrypcję tego artykułu.

październik 2021 r.

Telefon Cisco Webex Wireless Phone z serii 800Wydanie 1.4(0)

Oprócz funkcji z poprzednich wydań, wydanie 1.4(0) dla Cisco Webex Wireless Phone z serii 800 będzie zawierać następujące funkcje:

Klaster krzyżowy przenośnego numeru wewnętrznego Cisco

Klaster krzyżowy przenośnego numeru wewnętrznego umożliwia użytkownikom logowanie się do telefonu z klastra zdalnego i zachowanie ustawień telefonu .

Synchronizowanie kontaktów za pośrednictwem programu Cisco Unified Communications Manager

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie katalogu LDAP w taki sposób, aby użytkownicy mogli korzystać z firmowej książki telefonicznej w swoich telefonach.