Vi uppdaterar den här sidan när nya funktioner för Cisco Webex Wireless Phone 800-serien görs tillgängliga. På fliken Kommer snart kan du se vilka funktioner som är under utveckling.

Juli 2021

Vi uppdaterar de nya funktionerna för juli i takt med att de lanseras. Kom tillbaka ofta.

Juni 2021

Cisco Webex Wireless Phone 800-serien version 1.3(0)

Version 1.3(0) är tillgänglig för Cisco Webex Wireless Phone 800-serien. Förutom funktionerna i version 1.2(0) så har 1.3(0) även följande funktioner:

Flera linjer

Med funktionen för flera linjer kan du konfigurera upp till sex linjer med olika telefonnummer på en telefon. Varje linje har ett eget telefonnummer och en särskild färgkod. Användare kan ringa och ta emot samtal på alla linjer. Om du konfigurerar telefonen för att tillåta flera samtal samtidigt kan användare hantera upp till fyra samtal per linje samtidigt.

Cisco Extension Mobility

Inloggningsprocessen och funktionen Extension Mobility gör att olika användare kan använda samma telefon vid olika tidpunkter. När en användare loggar in på telefonen använder telefonen användarens profilkonfiguration, inklusive linjenummer, snabbval och sekretessinställningar. När användaren loggar ut tas de användarspecifika inställningarna bort och telefonens standardvärden börjar gälla igen.

Delad linje

Med funktionen för delad linje kan du konfigurera samma telefonnummer på flera telefoner. När någon ringer till en delad linje ringer det på alla telefoner som har den delade linjen och alla användare vid de här telefonerna kan besvara samtalet.

Funktionen Privat

Med funktionen Privat kan användare med delade linjer se statusen för delade samtal och bryta in i delade samtal. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen Privat för varje enskild telefon eller för alla telefoner i ett kluster.

Autosvar

Med funktionen för autosvar kan du ange att en telefon automatiskt ska ansluta till inkommande samtal efter en eller två ringsignaler.

Linjetextetikett

Med funktionen för linjetextetikett kan du ställa in en textetikett för en telefonlinje i stället för att använda katalognumret.

Maj 2021

Cisco Webex Wireless Phone 800-serien är tillgänglig i EU.

April 2021

Cisco Webex Wireless Phone 840 och 840S lanseras

Cisco Webex Wireless Phone 840 och 840S är nu tillgängliga i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Cisco Webex Wireless Phone 840 och 840S är visserligen mindre än Cisco Webex Wireless Phone 860 och 860S, men de har ungefär samma utseende och funktioner.

Cisco Webex Wireless Phone 800-serien firmware-version 1.2(0)

Nu finns firmware-version 1.2(0) tillgänglig för Cisco Webex Wireless Phone 840 och Cisco Webex Wireless Phone 860. Förutom funktionerna i version 1.1(0) så har 1.2(0) även följande funktioner:

Stöd för DHCP-alternativ 66

Förutom DHCP-alternativ 150 så har den här versionen även stöd för DHCP-alternativ 66. DHCP-alternativ 66 konfigurerar serveradressen för Cisco Unified Communications Manager automatiskt. Adresssen är i ASCII-format, inte i IP-format, och har stöd för ett enda servernamn.

Ljudinställningar i appen Anpassade inställningar

Med ljudinställningarna kan du ställa in vilka ljud som ska vara tillgängliga för ringsignaler, meddelanden och larm. Du kan även ändra standardljud för olika funktioner.

Avancerad dataformatering i ScanFlex

Med de avancerade inställningarna för dataformatering kan du välja symbolsystem för streckkoder och ställa in anpassade åtgärder för ett ScanFlex-program.

Januari 2021

Cisco Webex Wireless Phone 860 och 860S lanseras

De här robusta och trådlösa telefonerna i företagsklass har funktioner för röstkommunikation i organisationens trådlösa nätverk via Cisco Unified Communications Manager och åtkomstpunkter. De nya telefonerna har firmware-version 1.1(0) och är tillgängliga i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.

Mer information om telefonerna finns på sidan https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-wireless-phone/index.html.

Dokumentation finns på sidan https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/webex-wireless-phone/series.html.

Här berättar vi om kommande versioner, men kom ihåg att vi kan behöva justera både lanseringsdatum och funktionerna själva . Du kan prenumerera på den här artikeln om du vill få uppdateringar om eventuella ändringar.

Oktober 2021

Cisco Webex Wireless Phone 800-serien version 1.4(0)

Utöver de funktioner som finns i tidigare versioner så har version 1.4 (0)version av Cisco Webex Wireless Phone 800-serien även följande funktioner:

Cisco Extension Mobility mellan kluster

Med Extension Mobility mellan kluster kan användare logga in på en telefon via ett fjärrkluster och behålla sina telefoninställningar.

Synkronisera kontakter via Cisco Unified Communications Manager

Med den här funktionen kan du konfigurera LDAP-katalogen så att användare kan använda tjänster i företagskatalogen på sina telefoner.