1

Vyberte Zobrazit > panely >panely, chcete-li do schůzky přidat panel Hlasování.

2

Na stránce Spravovat panely vyberte Dotazování z dostupných panelů a klepněte na Přidat. Potom klepněte na tlačítko OK.

3

Vyberte typ otázky z rozevírací seznamu v části Otázka v panelu Dotazování.

 • Pokud chcete anketu s krátkým typem, vyberte Krátká odpověď.
 • Vyberte Více možností – Více odpovědí, pokud chcete anketu s více odpověďmi ze seznamu možností.
 • Vyberte Více možností – Jedna odpověď, pokud chcete anketu s jednou odpovědí ze seznamu možností.
4

Kliknutím na Nový vytvořte novou otázku.

5

Zadejte otázku do zobrazené textové pole a stiskněte Enter. Do zobrazené textové pole zadejte odpověď na otázku a stiskněte Enter.

6

(Nepovinné) Tento postup opakujte pro tolik otázek a odpovědí, které chcete přidat.

7

Klepněte na tlačítko Otevřít dotaz .

1

Vyberte Zobrazit > panely >panely, chcete-li do schůzky přidat panel Hlasování.

2

Na stránce Spravovat panely vyberte Dotazování a klepněte na Přidat. Potom klepněte na tlačítko OK.

3

Pro každou otázku a odpověď, kterou chcete vytvořit, přejděte do panelu Hlasování.

 • Kliknutím na ikonu Přidat otázku přidejte novou otázku.

 • Kliknutím na ikonu Přidat odpověď přidejte novou odpověď.

4

Vyberte typ otázky z rozevírací seznamu v části Otázka v panelu Dotazování pro každou otázku, kterou vytvoříte.

 • Chcete-li vybrat více odpovědí ze seznamu možností, vyberte možnost Více odpovědí.
 • Vyberte Jednu odpověď, pokud chcete vybrat jednu odpověď ze seznamu možností.
 • Pokud chcete zadat krátkou odpověď, vyberte krátká odpověď.
5

(Nepovinné) Tento postup opakujte pro tolik otázek a odpovědí, které chcete přidat.

6

Klepněte na tlačítko Otevřít dotaz .

Úkol

Akce

Otevření souboru dotazníku hlasování pro zobrazení dotazníku v panelu Dotazování

Vyberte Soubor > Otevřete otázky k dotazu nebo vyberte ikonu Otevřít.

Změna typu otázky

windows: Vyberte otázku, kterou chcete změnit, a pak vyberte nový typ otázky z rozevírací seznamu. Kliknutím na Změnit typ změnu promyslíte.

gumák: Výběrem možnosti Klikněte sem změníte typ otázky, který se zobrazí pod každou otázkou.

Úprava otázky nebo odpovědi

Vyberte otázku nebo odpověď, klikněte na ikonu Upravit a proveďte změny.

Odstranění otázky nebo odpovědi

Vyberte otázku nebo odpověď a pak vyberte ikonu Odstranit.

Změna uspořádání otázek nebo odpovědí

Vyberte otázku nebo odpověď a pak vyberte ikonu Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Odstranění celého dotazníku

V dolní části panelu Dotazování vyberte Vymazat vše.

Zobrazení časovače během dotazování

 1. windows: V dolní části panelu Hlasování vyberte Volby.

  gumák: Vyberte ikonu Volby v pravé dolní části panelu Dotazování.

 2. Zaškrtněte políčko Zobrazit, do pole Budík zadejte dobu a klepněte na tlačítko OK.

Uložení dotazníku hlasování

Vyberte Soubor > Uložit > otázky k anketě nebo vyberte ikonu Uložit. Názvy souborů dotazníku hlasování mají příponu ATP.

Otevření ankety

 1. Klepněte na tlačítko Otevřít dotaz .

 2. Chcete-li anketu uzavřít, klepněte na tlačítko Zavřít anketu. Pokud je anketa načasována, automaticky se zavře.

Sdílení výsledků ankety s účastníky

V části Sdílet s účastníky zaškrtněte políčko Výsledky hlasování nebo Jednotlivé výsledky a klikněte na Použít .

Určení možností výsledků hlasování

 1. windows: V dolní části panelu Hlasování vyberte Volby.

  gumák: Vyberte ikonu Volby v pravé dolní části panelu Dotazování.

 2. Zaškrtněte jedno nebo obě následující políčka:

  • Zaškrtnutím políčka Zahrnout bez odpovědi sdílejte počet lidí, kteří neodpověděli na otázku.

  • Zaškrtnutím políčka Zobrazit počet odpovědí sdílejte počet odpovědí, které každá odpověď obdržela.

Uložení výsledků ankety

Vyberte Soubor > Uložit > výsledkůankety nebo vyberteikonu Uložit. Chcete-li uložit výsledky více anket do jednoho souboru, vyberte uložit > všech výsledků dotazů.

Výsledky hlasování lze uložit buď jako skupinu, nebo jako jednotlivé účastníky. Uložení jako skupina anonymizuje respondéry při ukládání, protože jednotliví účastníci identifikují respondéry podle jména. Výsledky skupiny i jednotlivých účastníků lze uložit do textových nebo .txt hodnot nebo hodnot oddělených čárkami nebo do .csvsouborů.