Du kan också skapa omröstningar iSlido inklusive omröstningar innan mötet eller webbseminariet startar.

Om du vill använda omröstningar i mötet eller webbseminariet aktiverar du omröstningar Avancerade alternativ > Schemaläggningsalternativ > Mötesalternativ eller Avancerade alternativ > Schemaläggningsalternativ > Alternativ för webbseminarium .

1

Om omröstningspanelen inte redan är öppen under mötet eller webbseminariet visar du den på något av följande sätt:

 • Välj Visa > Paneler > Hantera paneler och välj sedan Omröstning > Lägg till > OK .
 • Klicka på och välj sedan Omröstning .
2

Välj frågetyp i listruta i rutan Fråga i omröstningspanelen.

 • Välj Kort svar om du vill att användarna ska skriva korta svar.
 • Välj Flerval – Flera svar för en omröstning som låter användare välja flera svar från en lista med möjligheter.
 • Välj Flerval – enstaka svar för en omröstning som låter användare välja ett svar från en lista med möjligheter.
3

Klicka på Ny för att skapa en ny fråga.

4

Skriv in din fråga i textruta och tryck på Enter.

5

Klicka på Svara , skriv ditt svar i textruta och tryck på Enter.

6

(Valfritt) Upprepa dessa steg för så många frågor och svar som du vill.


 
För att skapa ytterligare omröstningar klickar du på Ny omröstning och skapa sedan dina frågor och svar.
7

Välj din omröstning och klicka sedan på Öppna omröstningen .

Nästa steg

Klicka på Stäng omröstningen för att stänga en omröstning. Se Snabbreferensuppgifter för alternativ för hur du sparar, delar och visar omröstningsresultat.
1

När mötet eller webbseminariet har startat och omröstningspanelen inte redan är öppen kan du visa den på något av följande sätt:

 • Välj Visa > Paneler > Hantera paneler och välj sedan Omröstning > Lägg till > OK .
 • Klicka på och välj sedan Omröstning .
2

Gå till omröstningspanelen för varje fråga och svar som du vill skapa.

 • Klicka på Lägg till en fråga för att lägga till en ny fråga.

 • Klicka på Lägg till ett svar för att lägga till ett nytt svar.

3

Välj frågetyp från rullgardinsmenyn under avsnittet Fråga på panelen Omröstningar för varje fråga som du skapar.

 • Välj Flera svar för att välja flera svar från en lista med möjligheter.
 • Välj Enskilt svar för att välja ett svar från en lista med möjligheter.
 • Välj Kort svar för att skriva ett kort svar.
4

Klicka på Ny för att skapa en ny fråga.

5

Skriv in din fråga i textruta och tryck på Enter.

6

Klicka på Svara , skriv ditt svar i textruta och tryck på Enter.

7

(Valfritt) Upprepa dessa steg för så många frågor och svar som du vill.


 
För att skapa ytterligare omröstningar klickar du på Ny omröstning och skapa sedan dina frågor och svar.
8

Klicka på Öppna omröstning.

Nästa steg

Klicka på Stäng omröstningen för att stänga en omröstning. Se Snabbreferensuppgifter för alternativ för hur du sparar, delar och visar omröstningsresultat.

Uppgift

Åtgärd

Öppna en omröstningsformulärfil för att visa frågeformuläret på panelen Omröstningar.

Välj Fil > Öppna Omröstningsfrågor , eller klicka Öppna .

Ändra frågetypen

Windows: Välj den fråga som du vill ändra och välj sedan den nya frågetypen i listruta. Klicka på Ändra typ.

Mac: Välj Klicka här för att ändra frågetyp , som visas under varje fråga.

Redigera en fråga eller ett svar

Markera frågan eller svaret, klicka på Redigera och gör sedan dina ändringar.

Ta bort en fråga eller ett svar

Markera frågan eller svaret och klicka sedan på Ta bort .

Ändra om frågor eller svar

Markera frågan eller svaret och klicka sedan på Flytta uppåt eller Flytta nedåt .

Ta bort ett helt frågeformulär

Klicka på Rensa alla längst ned på omröstningspanelen.

Visa en timer under omröstningar

 1. Windows: Klicka på Alternativ längst ned på omröstningspanelen.

  Mac: Klicka på Alternativ längst ned till höger på pollingpanelen.

 2. Kontrollera Skärm kryssrutan anger du hur lång tid det tar i rutan Larm och klicka sedan på OK .

  Omröstningsalternativ

Spara ett omröstningsformulär

Välj Fil > Spara > Omröstningsfrågor , eller klicka Spara . Omröstningsformulärets filnamn har en .atp-filändelse.

Öppna en omröstning

Klicka på Öppna omröstning.

Stäng en omröstning

Klicka på Stäng omröstningen .

Dela omröstningsresultat med mötesdeltagare

I avsnittet Dela med deltagare markerar du kryssrutan Omröstningsresultat eller Enskilda resultat och klickar sedan på Tillämpa.

Ange alternativ för omröstningsresultat

 1. Windows: Klicka på Alternativ längst ned på omröstningspanelen.

  Mac: Klicka på Alternativ längst ned till höger på pollingpanelen.

 2. Kontrollera en eller båda av följande och klicka sedan på OK .

  Omröstningsalternativ

Spara resultaten av en omröstning

Du kan spara omröstningsresultat under eller efter ett möte eller ett webbseminarium.

 • Välj Fil > Spara > Omröstningsresultat eller klicka Spara .

 • För att spara resultaten av flera omröstningar i en enda fil väljer du Spara > Alla omröstningsresultat .

  Omröstningsresultat kan antingen sparas som ett grupp eller som enskilda deltagare . Spara som en grupp anonymiserar svarare samtidigt som de sparas som enskilda deltagare identifierar svarande med namn. Båda grupp och enskilda deltagare resultat kan sparas som antingen text eller .txt .


 

Du kan även spara omröstningsresultat när du avslutar mötet eller webbseminariet. Markera kryssrutan bredvid Spara mötesfiler och kontrollera sedan Omröstningsfrågor och ange var du vill spara filerna.

Hämta aktivitetsrapport för chatt, frågor och svar och omröstningar

Om webbseminariet spelades in kan värden hämta aktivitetsrapporten för webbseminariet för frågor och svar, chatt och omröstningar när inspelningen är klar.

För att hämta en rapport loggar du in på din Webex-plats och klickar på Kalender > Slutförd . Välj din webcast. Klicka på Aktivitet och klicka sedan på Hämta rapport bredvid den rapport du vill ha.

Om Frågor och svar eller omröstningar görs medSlido , kan värdar hitta den informationen iSlido s rapport.