Dovolte někomu, aby naplánoval schůzky z vašeho pověření – přehled

Chcete-li někomu udělit oprávnění ke správě schůzek jinému hostiteli, nejprve mu udělte oprávnění k plánování na webu Webex. Potom sdílejte kalendář a přiřaďte druhého hostitele jako delegáta v aplikaci Microsoft Outlook.

Delegát musí mít hostitelský účet a musí mít nainstalované nástroje Webex Scheduler nebo Webex Productivity Tools.

Ukončení podpory nástrojů pro produktivitu Macu

Konečná verze nástrojů pro produktivitu pro Mac bude 41.5, protože Microsoft plánuje blokovat pluginy založené na injektáži v Aplikaci Mac Outlook od poloviny května. Zákazníci aplikace Outlook se sídlem v počítači Mac, kteří chtějí používat webex, by se měli přesunout do plánovače Cisco Webex.

Webex Productivity Tools je samostatný balíček od desktopové aplikace Webex Meetings od 39.10. Nástroje pro zvýšení produktivity už neumohou integrace s IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer a Skype for Business od 41.2.

Nastavení oprávnění k plánování v aplikaci Microsoft Outlook

1

V kalendáři v Microsoft Outlooku vyberte Sdílet kalendář > z pásu karet Domů.

2

Klepněte na tlačítko Přidat.

3

Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přiřadit jako delegáta, klikněte na Přidat a potom klikněte na OK.

4

V seznamu oprávnění vyberte Delegovat a klikněte na OK.

Přiřazení delegáta z nabídky Oprávnění kalendáře

1

V kalendáři v Microsoft Outlooku vyberte Oprávnění kalendáře na pásu karet Domů.

2

V okně Vlastnosti vyberte kartu Oprávnění.

3

Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přiřadit jako delegáta.

4

Otevřete rozevírací nabídku Oprávnění, vyberte Delegovat a klikněte na Přidat .

5

Klepněte na tlačítko Hotovo.

1

V Microsoft Office Web Appu vyberte Kalendář.

2

V části Moje kalendáře klikněte naikonu Další možnosti vedle kalendáře a potom vyberte Sdílení a oprávnění.

3

Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat jako delegáta.

4

V rozevírací nabídce oprávnění vyberte Delegovat a klikněte na Sdílet.