Dovolte někomu, aby naplánoval schůzky z vašeho pověření – přehled

Abyste někomu udělili oprávnění ke správě vašich schůzek, přidělte mu oprávnění k plánování na své stránce Webex a sdílejte s dotyčným svůj kalendář v aplikaci Microsoft Outlook.

Delegát musí mít účet hostitele a ve svém počítači musí mít nainstalované nástroje ke zvýšení produktivity Webex.

Přiřadit delegáta na webu služby Webex

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Vyberte možnost Předvolby > Plánování > Oprávnění plánování.

3

Do pole Oprávnění k plánování zadejte e-mailovou adresu jednoho nebo několika hostitelů, kterým chcete povolit plánování schůzek vaším jménem.

Můžete vybrat až 20 hostitelů.

4

V dolní části stránky Předvolby vyberte možnost Uložit.

V systému Windows se můžete dostat na stejnou stránku prostřednictvím integrace služby Webex do aplikace Microsoft Outlook. V aplikaci Outlook vyberte možnost Naplánovat schůzku > Další > Nastavit oprávnění plánování, chcete-li přejít přímo do oddílu Možnosti plánování na webu Webex.

Nastavte oprávnění pro plánování v aplikaci Microsoft Outlook pro systém Windows

1

Z aplikace Microsoft Outlook přejděte do nabídky Soubor > Nastavení účtu > Delegovat přístup.

2

Vyberte možnost Přidat a vyhledejte jméno osoby, kterou chcete přidat jako delegáta schůzky.

3

V poli Kalendář vyberte možnost Editor a poté stiskněte tlačítko OK.

Plánovat, spravovat a zahajovat schůzky pro jiného hostitele

Než začnete

  • Ujistěte se, že vy i skutečný hostitel používáte stejnou verzi nástrojů produktivity služby Webex.

  • Ujistěte se, že vám skutečný hostitel udělil povolení k plánování webu služby Webex.

  • Ujistěte se, že jste přihlášeni ke svému vlastnímu účtu služby Webex v nástrojích produktivity služby Webex.

1

Z aplikace Microsoft Outlook přejděte do nabídky Soubor > Otevřít a exportovat > Složka jiného uživatele.

2

Zadejte název hostitele nebo vyberte možnost Název a vyberte jméno aktuálního hostitele.

3

V seznamu Typ složky vyberte možnost Kalendář a poté vyberte možnost OK.

4

Vyberte kalendář hostitele. Nyní můžete plánovat, spravovat a zahajovat schůzky pro daného hostitele.