Některé funkce zmíněné v tomto článku jsou k dispozici pouze v placených plánech. Následující funkce jsou součástí bezplatného plánu.

Naplánovat schůzku

Přihlaste se k webu Webex a vyberte možnost Naplánovat. Vyplňte potřebné informace o schůzce a vyberte možnost Naplánovat.

Zahájit schůzku

V naplánovaném čase schůzky se přihlaste na svůj web Webex. Na domovské stránce najděte schůzku v části Nadcházející schůzky a vyberte položku Zahájit.


Pokud schůzku nevidíte, můžete volbou možnosti Zobrazit všechny schůzky zobrazit další naplánované schůzky.

Můžete také zahájit schůzku ve své soukromé místnosti.

Připojit zvuk

Před připojením nebo zahájením schůzky si můžete zvolit nastavení použitá ve schůzce pro zvuk.

 1. Klikněte na položku Možnosti zvukového připojení v aplikaci Webex Meetings.

 2. Vyberte, jak chcete slyšet zvuk během schůzky:

  • Použijte zvuk počítače – použijte počítač se sluchátky nebo reproduktory. Toto je výchozí typ připojení zvuku.

   Můžete vyměnit náhlavní soupravu, reproduktory a mikrofon.

  • Zavolejte mi– zadejte nebo vyberte pracovní nebo domácí telefonní číslo, na kterém chcete obdržet hovor ze schůzky.

  • Zavolám– zavolejte ze svého telefonu po zahájení schůzky. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.

  • Nepřipojujte zvuk– během schůzky neuslyšíte prostřednictvím svého počítače či telefonu žádný zvuk. Tuto možnost použijte, pokud jste v místnosti schůzky, ale chcete použít počítač ke sdílení obsahu během schůzky.

 3. Chcete-li se ke schůzce připojit se ztlumeným zvukem, klikněte na tlačítko ZtlumitZtlumit.

  Po ztlumení mikrofonu se objeví možnost Zrušit ztlumení. Chcete-li na schůzce mluvit, klikněte na tlačítko Zrušit ztlumeníZrušit ztlumení.

Spustit video

Před připojením nebo zahájením schůzky si můžete zvolit nastavení použitá ve schůzce pro video.

 1. Chcete-li se připojit ke schůzce s vypnutým videem, klikněte na tlačítko Zastavit videoZastavit video.

  Po vypnutí videa se objeví možnost Spustit video. Chcete-li video zobrazit, klikněte na tlačítko Spustit videoSpustit video.

 2. Ve výchozím nastavení se vaše video vlastního zobrazení zobrazí v zrcadlovém zobrazení. Pokud se chcete na svém videu vidět stejně, jako vás vidí ostatní účastníci schůzky, můžete zrcadlové zobrazení vypnout.

  Pokud jste spokojeni s nastavením zvuku a videa, které jste pro tuto schůzku zvolili, můžete je uložit pro příští schůzku.

 3. Chcete-li zvýšit soukromí nebo omezit případné rušivé prvky, můžete použít virtuální pozadí. Klikněte na tlačítko Změnit pozadí a poté vyberte možnost rozmazání nebo nahrazení pozadí.

Chcete-li se připojit ke schůzce z kompatibilního videozařízení, připojte se k zařízení.

Sdílet obsah

Chcete-li během schůzky sdílet obsah, vyberte na ovládacím panelu schůzky možnost SdíletSdílet.


Další možnosti sdílení naleznete v nabídce Sdílet.

Vytvořte záznam schůzky

Vaše schůzky jsou důležité. Pokud se schůzky nemůže zúčastnit celý tým nebo si chcete zapamatovat její obsah, nahrajte si ji, abyste ji mohli později sdílet. Nahrávka zahrnuje audio, video i prezentace.

Během schůzky klikněte na tlačítko ZáznamZáznam a poté na Zaznamenat a schůzka se začne ihned nahrávat. Vy i vaši účastníci uvidíte během nahrávání červenou ikonu v pravé horní části okna.

Po skončení schůzky své nahrávky uvidíte na stránce Nahrávky > Mé zaznamenané schůzky na svém webu Webex. Pokud jste záznam pořídili v cloudu, po skončení schůzky obdržíte e-mail s odkazem na nahrávku. V závislosti na velikosti souboru a šířce pásma může přijetí nahrávky trvat až 24 hodin.

Video ve vysoké kvalitě – podporované kamery

Většina kamer kompatibilních s PC by měla se systémem Webex fungovat. Následující kamery byly testovány na video ve vysoké kvalitě:

 • Cisco Precision HD

 • Cisco VT Camera II

 • Cisco VT Camera III

 • Logitech HD Pro Webcam C910

 • Logitech HD Webcam C920

 • Logitech QuickCam C905

 • Logitech QuickCam Orbit AF

 • Logitech QuickCam Pro 9000

 • Logitech QuickCam S7500

 • Microsoft LifeCam Cinema

 • Microsoft LifeCam HD

 • Microsoft LifeCam NX-6000

 • Microsoft LifeCam VX-1000

 • Microsoft LifeCam VX-3000

 • Microsoft LifeCam VX-6000

Další informace

Naplánovat schůzku

Přihlaste se na svůj web Webex a na domovské stránce v moderním zobrazení vyberte možnost Naplánovat. Vyplňte potřebné informace o schůzce a vyberte možnost Naplánovat.

Zahájit schůzku

V naplánovaném čase schůzky se přihlaste na svůj web Webex. Na domovské stránce najděte schůzku v části Nadcházející schůzky a vyberte položku Zahájit.


Pokud schůzku nevidíte, můžete volbou možnosti Zobrazit všechny schůzky zobrazit další naplánované schůzky.

Můžete také zahájit schůzku ve své soukromé místnosti.

Připojit zvuk

Před připojením nebo zahájením schůzky si můžete zvolit nastavení použitá ve schůzce pro zvuk.

 1. Klikněte na položku Možnosti zvukového připojení v aplikaci Webex Meetings.

 2. Vyberte, jak chcete slyšet zvuk během schůzky:

  • Použít počítač pro zvuk– použijte počítač s náhlavní soupravou nebo reproduktory. Toto je výchozí typ připojení zvuku.

   Můžete vyměnit náhlavní soupravu, reproduktory a mikrofon.

  • Zavolejte mi– zadejte nebo vyberte pracovní nebo domácí telefonní číslo, na kterém chcete obdržet hovor ze schůzky.

  • Zavolám– zavolejte ze svého telefonu po zahájení schůzky. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.

  • Nepřipojujte zvuk– během schůzky neuslyšíte žádný zvuk prostřednictvím svého počítače či telefonu. Tuto možnost použijte, pokud jste v místnosti schůzky, ale chcete použít počítač ke sdílení obsahu během schůzky.

 3. Pokud se chcete připojit ke schůzce se ztlumeným zvukem, klikněte na tlačítko Ztlumit můj mikrofonZtlumit můj mikrofon.

  Po ztlumení mikrofonu se objeví možnost Zrušit ztlumení mikrofonu. Chcete-li na schůzce mluvit, klikněte na možnost Zrušit ztlumení mikrofonuZrušit ztlumení mikrofonu.

  Zrušit ztlumení mého mikrofonu

Spustit video

Před připojením nebo zahájením schůzky si můžete zvolit nastavení použitá ve schůzce pro video.

 1. Pokud se chcete připojit ke schůzce s vypnutým videem, klikněte na tlačítko Vypnout mé videoVypnout mé video.

  Po vypnutí videa se objeví možnost Zapnout mé video. Chcete-li své video zobrazit, klikněte na tlačítko Zapnout mé videoZapnout mé video.

  Zapnout mé video
 2. Ve výchozím nastavení se vaše video vlastního zobrazení zobrazí v zrcadlovém zobrazení. Pokud se chcete na svém videu vidět stejně, jako vás vidí ostatní účastníci schůzky, můžete zrcadlové zobrazení vypnout.

  Pokud jste spokojeni s nastavením zvuku a videa, které jste pro tuto schůzku zvolili, můžete je uložit pro příští schůzku.

Chcete-li se připojit ke schůzce z kompatibilního videozařízení, připojte se k zařízení.

Sdílet obsah

Chcete-li během schůzky sdílet obsah, vyberte na ovládacím panelu schůzky možnost Sdílet obsah.


Další možnosti sdílení naleznete v nabídce Sdílet.

Vytvořte záznam schůzky

Vaše schůzky jsou důležité. Pokud se schůzky nemůže zúčastnit celý tým nebo si chcete zapamatovat její obsah, nahrajte si ji, abyste ji mohli později sdílet. Nahrávka zahrnuje audio, video i prezentace.

Když během události vyberete možnost Záznamník a Zaznamenat, okamžitě bude zahájeno nahrávání. Vy i vaši účastníci uvidíte během nahrávání červenou ikonu v pravé horní části okna.

Po skončení schůzky své nahrávky uvidíte na stránce Nahrávky > Mé zaznamenané schůzky na svém webu Webex v moderním zobrazení. Pokud jste záznam pořídili v cloudu, po skončení schůzky nebo události obdržíte e-mail s odkazem na nahrávku. V závislosti na velikosti souboru a šířce pásma může přijetí nahrávky trvat až 24 hodin.

Video ve vysoké kvalitě – podporované kamery

Většina kamer kompatibilních s PC by měla se systémem Webex fungovat. Následující kamery byly testovány na video ve vysoké kvalitě:

 • Cisco Precision HD

 • Cisco VT Camera II

 • Cisco VT Camera III

 • Logitech HD Pro Webcam C910

 • Logitech HD Webcam C920

 • Logitech QuickCam C905

 • Logitech QuickCam Orbit AF

 • Logitech QuickCam Pro 9000

 • Logitech QuickCam S7500

 • Microsoft LifeCam Cinema

 • Microsoft LifeCam HD

 • Microsoft LifeCam NX-6000

 • Microsoft LifeCam VX-1000

 • Microsoft LifeCam VX-3000

 • Microsoft LifeCam VX-6000

Další informace