Under et aktivt møde i et rum kan alle vælge Slå lyd fra alle. Derefter bliver alle med undtagelse af den person, der slår lyden fra, og den aktuelle præsentationsvært slået fra.


I et standard Webex eller et personligt lokale-møde, er det kun værten, der kan vælge Slå lyd fra for alle. Derefter bliver alle undtagen værten og den aktuelle præsentationsvært slået fra.

1

Gå til listen personer , Højreklik på personens navn, og vælg Slå lyd fra alle. Alle i mødet ser en meddelelse, der lader dem vide, at de er slået fra, og de kan slå deres egen lyd til, når de har brug for det. De kan også se ved siden af deres navn på listen personer.

2

For at slå lyden til for alle skal du vælge Slå lyd til for alle.


 

Men bare rolig, når du slår din lyd fra, forbliver du slået fra, selv når en anden person vælger Slå lyd til for alle.