Denne funktion er tilgængelig for videocentrerede netværksbaserede MP4-optagelser , der optages i skyen i Webex Meetings, Webex-webinarerog Webex Events (klassisk).


Hvis du delte en videofil ved hjælp af Del fil under mødet, webinar eller begivenheden, gemmes MP4-optagelsen ikke i videocentreret format.

Denne funktion kræver Webex-videoplatform version 2.0. Find ud af, hvilken version du bruger, i Find dit Webex Meetings versionsnummer. Denne funktion er ikke tilgængelig for møder, webinarer og begivenheder, der optages lokalt på værtens computer.

Når du ændrer standardskærmlayoutet, gælder den nye standardindstilling for de optagelser, du laver fremover. Det ændrer ikke layoutet af eksisterende optagelser.

Som standard bruger Webex-websteder automatisk gittervisning, mens indhold ikke deles, og Stage under deling af indhold, medmindre din webstedsadministrator indstiller standardindstillingen til noget andet. Hvis du tidligere indstiller dit foretrukne optagelseslayout til fokuseret indhold, er dette stadig din standardindstilling, både når du deler og ikke deler indhold.

Valgmuligheder for skærmlayout, når indhold ikke deles

WEB_recording-pref_no-delt-indhold-layouts

Gittervisning viser deltagernes aktiv taler og op til 24 andre deltagere, når ingen deler indhold.

Trinvisning viser skærmbilledet aktiv taler i den primære del af skærmen, når ingen deler indhold. Videominiaturebilleder af aktiv taler og op til 4 andre deltagere vises øverst på skærmen. Hvis værten eller cohost synkroniserer deres scene og tilføjer deltagere til det, vises kun den første deltager.

Fokusvisning viser video af aktiv taler i den primære del af skærmen, når ingen deler indhold. Hvis værten eller cohost synkroniserer deres scene og tilføjer deltagere til det, vises kun den første deltager.

Blank visning viser en tom skærm, når intet indhold deles.

Valgmuligheder for skærmlayout ved deling af indhold

WEB_recording-pref_shared-indhold-layouts

Trinvisning viser indholdet i den primære del af skærmen og videominiaturebilleder af aktiv taler og op til 4 andre deltagere vises øverst på skærmen.

Fokuseret indhold med aktiv taler viser indholdet i den primære del af skærmen og et stort miniaturebillede af aktiv taler øverst til højre. Hvis værten eller cohost synkroniserer deres scene og tilføjer deltagere til det, vises kun den første deltager.

Fokuseret indholdsvisning viser kun det delte indhold i den primære del af skærmen. Deltagervideoen er ikke optaget.

1

Log ind på dit Webex-websted.

2

Vælg Præferencer fra venstre navigationsbjælke, og vælg derefter fanen Optagelse.

3

Vælg dine foretrukne indstillinger for optagelseslayout .

4

Klik på Gem.