Deze functie is beschikbaar voor videocentrische MP4-opnamen via het netwerk die zijn opgenomen in de cloud in Webex Meetings, Webex-webinarsen Webex Events (klassiek).


Als u een videobestand hebt gedeeld via Bestand delen tijdens de vergadering, webinar of gebeurtenis, wordt de MP4-opname niet opgeslagen in een videocentrische indeling.

Deze functie vereist Webex-videoplatformversie 2.0. Zie Zoeken naar uw nummer voor Webex Meetings om uit te zoeken welke versie ugebruikt. Deze functie is niet beschikbaar voor vergaderingen, webinars en gebeurtenissen die lokaal worden opgenomen op de computer van de host.

Wanneer u de standaard schermindeling wijzigt, is de nieuwe standaardinstelling van toepassing op de opnamen die u vooruit laat gaan. De indeling van bestaande opnamen wordt niet gewijzigd.

Standaard gebruiken Webex-sites automatisch rasterweergave terwijl u geen inhoud deelt en Fase tijdens het delen van inhoud, tenzij uw sitebeheerder de standaardinstellingen naar iets anders heeft ingesteld. Als u de lay-out van uw voorkeursopname hebt ingesteld op Focus-inhoud in het verleden, is dit nog steeds uw standaard voor zowel het delen als het delen van inhoud.

Schermlay-outopties als er geen inhoud wordt gedeeld

WEB_recording-pref_no-indelingen voor gedeelde inhoud

Rasterweergave geeft de actieve spreker en maximaal 24 andere deelnemers weer wanneer niemand inhoud deelt.

De faseweergave geeft de actieve spreker in het hoofdgedeelte van het scherm weer wanneer niemand inhoud deelt. Videominiaturen van actieve spreker scherm en maximaal vier andere deelnemers worden boven aan het scherm weergegeven. Als de host of de cohost de fase synchroniseert en deelnemers eraan toevoegt, wordt alleen de eerste deelnemer weergegeven.

In de focusweergave wordt de video actieve spreker het hoofdgedeelte van het scherm weergegeven wanneer niemand inhoud deelt. Als de host of de cohost de fase synchroniseert en deelnemers eraan toevoegt, wordt alleen de eerste deelnemer weergegeven.

Bij een lege weergave wordt een leeg scherm weergegeven wanneer er geen inhoud wordt gedeeld.

Schermlay-outopties bij het delen van inhoud

WEB_recording-pref_shared-inhoudsindelingen

De faseweergave geeft de inhoud in het hoofdgedeelte van het scherm weer, en videominiaturen van de actieve spreker en maximaal vier andere deelnemers worden boven aan het scherm weergegeven.

In de centrale actieve spreker weergave wordt de inhoud weergegeven in het hoofdgedeelte van het scherm en een grote miniatuur van de actieve spreker in de rechterbovenhoek. Als de host of de cohost de fase synchroniseert en deelnemers eraan toevoegt, wordt alleen de eerste deelnemer weergegeven.

De weergave met focus op inhoud toont alleen de gedeelde inhoud in het hoofdgedeelte van het scherm. Video deelnemer wordt niet opgenomen.

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer Voorkeuren in het linker navigatiebalk en selecteer vervolgens het tabblad Opname.

3

Selecteer uw gewenste opties voor de lay-out van opnamen.

4

Klik op Opslaan.