Webex Assistant for enheder er tilgængelig på:

  • Enheder i Room-serien

  • Webex Boards

  • Desk Pro

  • Desk Hub

Hvis du vil bruge Webex Assistant for enheder, skal den være aktiveret for din organisation.

Du kan bruge Webex Assistant til at deltage i et møde, ringe til personlige lokaler, styre din enhed og meget mere. Hvis du vil bruge Webex Assistant, skal du sige "OK Webex..." og kommandoen. Du lukker Webex Assistant ved at sige "Dismiss".

For at få mest muligt ud af Webex Assistant skal du forbinde din Webex-app til lokaleenheden eller boardet for at få en tilpasset oplevelse. Hvis du vil læse mere om, hvordan du opretter forbindelse fra din Webex app til en lokale enhed eller et bræt, kan du se vælg en Cisco Webex enhed, der skal bruges sammen med Cisco Webex-program

Herunder er nogle eksempler på, hvordan du kan bruge Webex Assistant. Alle Webex Assistant-talekommandoer fungerer på samme måde som de eksempler, du kan finde i denne artikel. Du finder en komplet liste over tilgængelige kommandoer i artiklen Kom i gang med til Webex Assistant.


Webex Assistant svarer ikke, når enhedens lyd er slået fra. Hvis du vil fortsætte med at bruge den, skal du slå enhedens lyd til på Touch 10-controlleren.

Hvis der findes en Touch 10-controller, kan du aktivere og deaktivere de proaktive beskeder fra en individuel enhed. Se Slå proaktiv deltagelse til og fra for Webex Assistant.

Hvis du vil bruge ProActive join, skal mødelokalet tilføjes i invitationen på samme måde, som hvis du aktiverer én knap til at skubbe møder. Læs her, hvordan du planlægger et Webex-møde i din kalender.

1

Hvis lokalet er reserveret til et møde, spørger Webex Assistant, om du vil deltage i det.

Indkaldelsen til deltagelse i møder er tilgængelig 30 sekunder, før mødet er planlagt til at starte. Den forsvinder 5 minutter efter den planlagte starttid.

2

Hvis du vil deltage i mødet, skal du sige "Yes" eller "Join", hvorefter enheden tilslutter sig mødet. Hvis du ikke ønsker at deltage, skal du sige "Dismiss".1

Brug vækkeordet "OK Webex" for at starte din kommando. Hvis du vil ringe til nogen ved hjælp af dennes navn, skal du sige "Webex, call Barbara".


 

Du kan også ringe op ved hjælp af et nummer eller ved at stave et navn. Sig "OK Webex, call B-A-R-B-A-R-A".

Du kan kun ringe til lokale telefonnumre. Lokalnummer og andre interne numre understøttes ikke.2

Webex Assistant for enheder viser dig indstillinger fra telefonbogen. Rul enten gennem forslagene ved at sige "Show me more", eller vælg en indstilling, og sig "Option 1".3

Når du har valgt en indstilling, starter Webex Assistant for enheder, et opkald til den pågældende person.


Du kan kun deltage i personlige lokaler med personer i din organisation.

1

Sig "OK Webex, join Barbara's Personal Room".


2

Webex Assistant for enheder giver dig valgmuligheder baseret på det navn, du brugte. Find det, du ønsker at deltage i, og sig "Option 1".


Webex Assistant for enheder tilslutter sig det personlige rum.3

På Touch 10 eller Webex Board skal du vælge, at du ikke er vært, og du er føjet til mødet.

For at deltage i dit personlige lokalemøde skal du have forbindelse til enheden med din Webex-app.

1

Sig "OK Webex, join my Personal Room".


2

Webex Assistant beder dig bekræfte, at du vil deltage i dette lokale. Sig "Yes".


Webex Assistant tilslutter dig dit personlige lokale.3

På Touch 10 eller Webx Board skal du vælge, at du er vært og indtaste pinkoden. Mødet starter.

1

Hvis du vil kontrollere, hvad Webex Assistant for enheder til enheder kan hjælpe dig med, skal du spørge "OK Webex, hvad kan du gøre?".


Hvis du vil rulle gennem elementerne, skal du stryge på Touch 10 eller Webex Board-skærmen.

2

Når du finder en opgave, som du vil udføre, skal du starte din talekommando med "OK Webex...".

Hvis du vil lukke menuen Hjælp, skal du sige "Dismiss".