Webex-assistant er tilgængelig i Meetings.

Fra og med 41.5-opdateringen understøtter Webinartilstand Events (ny) Webex-assistant.

Ud over Meetings og Events (nyt) er Webex-assistant tilgængelig for Webex-appen med 41.7-opdateringen. Møder, der startes eller deltages i fra et rum, understøtter ikke Webex-assistant.

Webex for forvaltninger understøtter ikke Webex-assistant.

Denne funktion kræver Cisco Webex-videoplatform version 2.0 med deltagelse i møder fra videosystemer aktiveret. Find ud af, hvilken version du bruger, i Find dit Cisco Webex Meetings versionsnummer.

Mødeværter kan aktivere eller deaktivere Webex-assistant under mødet. Hvis du vil aktivere valgmuligheden Webex-assistant, hver gang du starter et møde, Webex-assistant du markere valgmuligheden i dine præferencer for Planlægning.

Når Webex-assistant er aktiveret, vises den nederst til venstre på værtens skærm. Webex-assistant kan ikke skjules.

Webex-assistant vises nederst til venstre

Når værten tændes for Webex-assistant, foretager det lydmeddelelsen, og Webex-assistant er aktiveret til at gemme lydhøjdepunkter.

Hver deltager underrettes om, at Webex-assistant deltager i mødet, når de deltager. De vil se Webex-assistant nederst til venstre på deres skærm eller høre meddelelsen. De kan Webex-assistant for at gemme lydhøjdepunkter eller begge dele.

1

For at slå Webex-assistant skal du holde markøren over Webex-assistant Webex Assistant og vælge Slå Webex-assistant .

2

For at slå Webex-assistant skal du holde markøren over Webex-assistant Webex Assistant og vælge Slå Webex-assistant .

3

Når du deler indhold, skal du holde markøren Webex-assistant på den svævende bjælke øverst på skærmen og vælge Slå Webex-assistant.

For at slå Webex-assistant fra skal du vælge Slå Webex-assistant.

1

Tryk på Flere > Webex-assistant .

Hvis du startede eller deltog i et møde, der ikke er fra et rum i Webex-appen, skal du trykke på Flere valgmuligheder > Avanceret Webex-assistant.

I 41.6 og tidligere websteder skal du trykke på Webex-assistant i møde- eller begivenhedskontrolfunktionerne.

2

Slå til eller fra for Webex-assistant.