Når Webex-assistant for enheder er aktiveret i din organisation, er det som standard alle understøttede enheder.

Webex-assistant for enheder er tilgængelig på:

  • Lokale kit mini

  • Lokale kit

  • Lokale kit plus

  • Lokale kit Pro

  • Rum 55 og 55 Dual

  • Lokale kit 70 og 70 G2

  • Webex Board 55 og 55S

  • Webex Board 70 og 70S

  • Webex Board 85S

1

Fra Touch 10-startskærmen skal du vælge enhedens navn og indstillinger.

2

Tryk på Webex-Assistant under avancerede indstillinger . Slå derefter Webex-assistant til eller fra.