Po włączeniu aplikacji Webex Assistant for Devices w organizacji, jest ona domyślnie włączona na wszystkich obsługiwanych urządzeniach.

Webex Assistant for Devices jest dostępny w:

  • Room Kit Mini

  • Zestawy Room Kit

  • Room Kit Plus

  • Room Kit Pro

  • Room 55 i 55 Dual

  • Room Kit 70 i 70 G2

  • Webex Board 55 i 55S

  • Webex Board 70 i 70S

  • Webex Board 85S

1

Na ekranie głównym aplikacji Touch 10 wybierz nazwę urządzenia i Ustawienia.

2

W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Webex Assistant. Następnie włącz lub wyłącz Webex Assistant.