När Webex-assistent för enheter är aktive rad i din organisation är den som standard alla enheter som stöds.

Webex-assistent för enheter finns tillgänglig på:

  • Room-Kit-Mini

  • Room-paket

  • Room-paket plus

  • Room kit Pro

  • Rum 55 och 55 Dual

  • Room kit 70 och 70 G2

  • Webex Board 55 och 55S

  • Webex Board 70 och 70S

  • Webex Board 85S

1

Välj enhetens namn och inställningar från skärmen touch 10 Home .

2

Under Avancerade inställningar, knacka på Webex-assistent. Växla sedan Webex-assistent på eller av.