Vælg Vis > Vis tilgængelighedsikoner for tilstedeværelse.

Følgende tabel viser standard og tilgængelige ikoner:
Standardikon Specialikon Beskrivelse

Tilgængelig

Ikke til stede

Forstyr ikke

Utilgængelig

Vælg Jabber > Præferencer > Status > Brug tilgængelighedsikoner for tilstedeværelse.

Følgende tabel viser standard- og tilgængelighedsstatusikoner:
Standardikon Specialikon Beskrivelse

Tilgængelig

Ikke til stede

Forstyr ikke

Utilgængelig

Tryk på Indstillinger > Skærm, og aktivér Tilgængelighedsikoner.

Standardikon Specialikon Beskrivelse

Tilgængelig

Ikke til stede

Forstyr ikke

Offline