Välj Visa > Visa tillgängliga närvaroikoner.

Följande tabell visas standard- och tillgänglighetsikoner:
Standardikon Tillgänglighetsikon Beskrivning

Tillgänglig

Borta

Stör ej

Ej tillgänglig

Välj Jabber > Inställningar > Status > Använd tillgängliga närvaroikoner.

I följande tabell visas standardikoner och tillgänglighetsikoner:
Standardikon Tillgänglighetsikon Beskrivning

Tillgänglig

Borta

Stör ej

Ej tillgänglig

Tryck på Inställningar > Visa och aktivera sedan Tillgänglighetsikoner.

Standardikon Tillgänglighetsikon Beskrivning

Tillgänglig

Borta

Stör ej

Frånkopplad