Wybierz Widok > Pokaż dostępne ikony obecności.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe ikony i ikony dostępności:
Ikona standardowa Ikona dostępności Opis

Dostępny

Z dala od komputera

Nie przeszkadzać

Niedostępny

Wybierz Jabber > Preferencje > Stan > Użyj dostępnych ikon obecności.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe ikony stanu i ikony stanu dostępności:
Ikona standardowa Ikona dostępności Opis

Dostępny

Z dala od komputera

Nie przeszkadzać

Niedostępny

Dotknij Ustawienia > Wyświetlacz, a następnie włącz Ikony ułatwień dostępu.

Ikona standardowa Ikona dostępności Opis

Dostępny

Z dala od komputera

Nie przeszkadzać

Offline