Dedikeret vejledning til peering af tilfælde

Dette dokument beskriver de to valgmuligheder for kunder til at peere med Webex, så deres organisation kan udvides til dedikeret instans (DI), Partner Connect og Kundetilslut ved hjælp af Webex Edge Connect.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/DI_Peering.pdf

Dedikeret forekomst Partner Connect peering vejledning

Dette dokument beskriver valgmuligheden Partner Connect for kunder, der skal peere med Webex, så de kan udvide deres organisation til Webex-opkald - dedikeret instans.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Peering_Guide_Partner_Connect.pdf

Oversigt over dedikeret forekomst peering-spørgeskema

Dette dokument beskriver, hvordan partnere kan bruge Dedicated Instance Partner Connect – Peering-spørgeskema til peer med dedikeret forekomst.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Peering_Questionnaire_Overview.pdf

Dedikeret Forekomst Partner Connect - Peering-spørgeskema

Dette dokument, i projektmappeformat, giver partnere mulighed for at udveksle tekniske oplysninger med Cisco med henblik på peering med dedikeret instans.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Partner_Connect_Peering_Questionnaire.xlsm