Nodeveiledning for dedikert forekomst

Dette dokumentet beskriver de to alternativene for kunder som skal være node med Webex, for å utvide organisasjonen til Dedikert forekomst (DI), Partner Connect og Customer Connect ved hjelp av Webex Edge Connect.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/DI_Peering.pdf

Støtte for tilkobling til dedikert forekomstpartner

Dette dokumentet beskriver Partner Connect-alternativet for kunder som skal være node med Webex, for å utvide organisasjonen til Webex Calling - Dedicated Instance.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Peering_Guide_Partner_Connect.pdf

Oversikt over kikkerspørreskjema for dedikert forekomst

Dette dokumentet beskriver hvordan partnere kan bruke Dedicated Instance Partner Connect - Peering Questionnaire til å vise dedikert forekomst.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Peering_Questionnaire_Overview.pdf

Dedikert forekomstpartnertilkobling - kikkende spørreskjema

Dette dokumentet, i arbeidsbokformat, lar partnere utveksle tekniske detaljer med Cisco med det formål å kikke med dedikert forekomst.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Partner_Connect_Peering_Questionnaire.xlsm